Att leva off grid

Att leva off grid

I en tid av ökande elpriser och miljöutmaningar växer intresset för att leva utanför det traditionella elnätet, även känt som att vara “off grid”. Men vad innebär det egentligen och hur fungerar det i praktiken? Låt oss utforska detta i detalj.

Vad innebär det att leva off grid?

Att leva “off grid” innebär helt enkelt att man inte är ansluten till det konventionella elnätet. Det betyder att fastigheten, ofta ett hus eller en stuga, inte är inkopplad på elnätet. Eventuell elanvändning måste genereras helt självständigt genom egna energikällor såsom tex. solpaneler eller ett småskaligt vindkraftverk. 

såvida man inte har en Next3, en smart hybridväxlare från Studer, där man kan koppla på och av elnätet utefter behov. Läs mer här

Hur fungerar det att leva off grid? 

För att man ska kunna leva off grid krävs det att man har tillräckligt med energikällor som kan täcka ens energibehov. Om man tex. har en Solar Carport kan solenergi lagras under soltimmarna för användning när solen inte är tillgänglig. På soliga dagar kan hushållen använda den genererade elen direkt från solcellerna. Överskottet av den producerade elen lagras i batterier för senare bruk.

På nätterna, när solen har gått ned, kan lagrad el från batterierna användas för att driva hushållet, vilket möjliggör en bekväm livsstil även utanför det traditionella elnätet.

Genom att ha ett småskaligt vindkraftverk såsom Dalifant eller Dali kan man säkra en jämnare energiproduktion dygnet runt då man inte är beroende av solljus. 

Energilagring

För att upprätthålla en kontinuerlig elförsörjning krävs flera uppladdningsbara batterier. Under vintermånaderna, när solenergin är begränsad, kan en reservkraft behövas för att säkerställa en konstant tillgång till el om du inte har ett småskaligt vindkraftverk.

Vilka är fördelarna med att leva off grid?

En ökad självförsörjning och oberoende från det konventionella elnätet är en av de främsta fördelarna med att leva off grid. Man slipper nätavgifter och förbrukningskostnader och blir självförsörjande på elproduktionen. 

Finns det några nackdelar med att leva off grid?

Investeringskostnaderna för att skapa ett komplett off grid-system kan vara dyrt, men kan vara värt för att säkra strömtillgång även vid strömavbrott. Med Studer Next3 kan man dessutom välja när man vill vara off- eller on-grid.

Slutsats 

Att leva off grid erbjuder en möjlighet till ökat självförsörjande och minskad miljöpåverkan. Genom att ha en bra hybridväxelriktare i anläggningen kan man vara säker på att man alltid har el från nätet om det behövs och att man kan gå off grid när det inte finns något elbehov. Klicka här för att läsa mer om Studer Next3.

Innoventums off grid-lösningar

Vill du bli helt självständig och leva off grid? Vi hjälper dig att hitta en bra lösning som passar just dina förutsättningar. Ta kontakt med oss idag.

Fler inlägg att läsa

Vill du veta mer om oss på Innoventum?

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig och besvara alla dina funderingar om förnybar energi och ett hållbart liv.

Innoventum