Giraffen i Eurovision
with Inga kommentarer

Vi har just installerat en Giraff – sol och vind hybrid laddstation som ger ren energi till Eurovision besökare från hela världen. Kom och besök Giraffen du också nästa gång du passerar Hyllie – som ligger mellan Malmö och Kastrup … Read More

Hur nära huset eller villan får jag sätta upp mitt vindkraftverk?
with Inga kommentarer

Om vi börjar på huset så får du inte montera en snurra på taket utan bygglov. Om vi lämnar huset så får du sätta upp en snurra utan bygglov endast om verkets totalhöjd är högst 20 m och det får inte kunna … Read More

Får jag kvitta den el jag säljer mot den el som jag köper in?
with Inga kommentarer

Det finns elbolag i Sverige som på frivillig bas har tillämpat kvittning under många år. Viljan hos elhandlarna att tillmötesgå kundernas önskemål har också ökat, fler och fler elbolag ser det som ytterligare en tjänst att erbjuda konsumenten och har börjat … Read More

Kan man sälja överskottselen?
with Inga kommentarer

Ja, det går alldeles utmärkt att sälja överskottselen. Men kom ihåg att för att kunna sälja och få betalt för elcertifikaten så måste du ha ett vindkraftverk som producerar minst 1 000 kWh/mån eftersom lägsta säljvolym är 1 MWh/mån. Om … Read More

Vilka elmätare finns det?
with Inga kommentarer

Ända sedan de gröna elcertifikaten infördes i maj 2003 har det varit fördelaktigt att installera en timmätare som mäter den totala produktionen av el från vindkraftverket och få betalt för den totala volymen elcertifikat. Dessutom behövs en köp-mätare och en sälj-mätare eftersom det … Read More

Måste jag ha ett el-abonnemang?
with Inga kommentarer

Om din fastighet är ansluten till elnätet så måste du ha ett avtal med ditt lokala energibolag som tillhandahåller elkablarna till ditt hus och du måste ha ett avtal med en elhandlare som köper/säljer din elenergi. Har du däremot en … Read More

Vilka räknas som små vindkraftverk?
with Inga kommentarer

Det finns olika definitioner men i Sverige har vi gränsen 63 A säkring vilket motsvara ca 43 kW maximal uteffekt mot lågspänningsnätet. Internationellt finns även gränsen 100 kW som är den gräns som gäller för rapporteringen till IEA Wind.

InnoVentum i Verona
with Inga kommentarer

InnoVentum har just deltagit i en utställning i Verona. Här är några bilder från evenemanget.

1 2 3