Hur nära huset eller villan får jag sätta upp mitt vindkraftverk?

Om vi börjar på huset så får du inte montera en snurra på taket utan bygglov. Om vi lämnar huset ...
Läs mer→

Får jag kvitta den el jag säljer mot den el som jag köper in?

Det finns elbolag i Sverige som på frivillig bas har tillämpat kvittning under många år. Viljan hos elhandlarna att ...
Läs mer→

Kan man sälja överskottselen?

Ja, det går alldeles utmärkt att sälja överskottselen. Men kom ihåg att för att kunna sälja och få betalt ...
Läs mer→

Vilka elmätare finns det?

Ända sedan de gröna elcertifikaten infördes i maj 2003 har det varit fördelaktigt att installera en timmätare som mäter den ...
Läs mer→

Måste jag ha ett el-abonnemang?

Om din fastighet är ansluten till elnätet så måste du ha ett avtal med ditt lokala energibolag som tillhandahåller ...
Läs mer→

Vilka räknas som små vindkraftverk?

Det finns olika definitioner men i Sverige har vi gränsen 63 A säkring vilket motsvara ca 43 kW maximal ...
Läs mer→

Beetle S Installation at Côte d’Azur

If you are enjoying sunny days at the French Riviera, you are welcome to visit our Beetle S installation ...
Läs mer→

InnoVentum i Verona

InnoVentum har just deltagit i en utställning i Verona. Här är några bilder från evenemanget.
Läs mer→

InnoVentum in Verona

InnoVentum products have just been presented at an exhibition in Verona. Here are some photos from the event.
Läs mer→

Link Between InnoVentum and Chanel Explained

It is simple: we love number 5. InnoVentum was established on the 5th of May 2010 (5.5.2010) and this ...
Läs mer→

Browse all Events and Listings

We have put together links to all events we run or participate in, as well as to various platforms ...
Läs mer→

InnoVentum on KlimatSmart.se

Now InnoVentum is listed on the website providing information about eco-friendly solutions – KlimatSmart.se. You are welcome to check ...
Läs mer→
Innoventum