Bygglov för din SOLAR CARPORT

Vi har tre konfigurationer:

  • 29,9m2
  • 35,8m2
  • 47,6m2

För dessa carports gäller följande:

OMRÅDE MED DETALJPLAN – Modell 1 utan bygglov. Större modeller med bygglov:

Här kan man bygga en carport utifrån reglerna för attefallshus. Carporten kan därmed byggas på 30 kvadratmeter. Gränsen för taknockshöjd är 4 meter.

Denna regel gäller inte för en fastighet med fler än två hushåll utan gäller bara för tomter med enfamiljshus eller tvåfamiljshus.

Carporten måste stå som fristående byggnad, dvs den får inte integreras med befintlig byggnad.

Kom ihåg att attefallshus kräver en bygganmälan inom områden med detaljplan och att arbetet inte får påbörjas innan anmälan har godkänts av kommunen. Innan ett attefallshus får börja användas krävs även att kommunen gett ett slutbesked. Ofta är det samma ansökningsblankett som vid bygglov även om det är mindre information som behöver lämnas in. Det kan även krävas strandskyddsdispens i det fall som byggnaden kommer att ställas inom strandskyddat område.

Det man behöver tänka på i samtliga fall är att ett grannintyg krävs om byggnaden sätts upp närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

SAMMANHÅLLEN BEBYGGELSE – TEX LITEN BY: Samtliga modeller beroende på kommun.

Lättare regler än inom detaljplan, men en bygganmälan krävs mestadels. Fråga din kommun.

OMRÅDE UTAN DETALJPLAN: Samtliga modeller

Här får du bygga en carport utan bygglov eller bygganmälan. Carporten kan vara större än 30 kvadratmeter så länge den inte dominerar din huvudbyggnad, dvs den får inte ha större takyta, eller vara högre, än ditt hus.

VILL DU HA HJÄLP MED ANSÖKAN?

Vår Bygglovsarkitekt Morgan hjälper dig med bygganmälan – eller direkt med ett bygglov ifall du bor inom detaljplanerat område och vill ha en större carport än vår minsta modell.

Maila i så fall följande till Morgan@innoventum.store:
Fastighetsbeteckning
Uppgifter om fastighetsägare
Skiss som visar var du vill ha din carport. Denna skiss tar du lämpligen fram via https://minkarta.lantmateriet.se/ där du kan ladda ner exakt din tomt och markera hur du vill ha placeringen.
Kostnad för att Morgan hanterar din bygganmälan är 3000kr. Så snart du gjort betalning här på hemsidan sätter Morgan igång. Kommuner tillämpar olika taxor för bygganmälan, men du bör räkna mellan 3000 (Göteborg) – 6000 (Stockholm) – 8000 (Umeå) kr som din kommun fakturerar dig tillsammans med ditt besked om byggstart. Kostnaden för Morgans hantering av anmälan omfattar alltså inte den kostnad som din kommun tar ut för bygganmälan.

Vill du vara säker på att få leverans kan du betala in en reservationsavgift. Sedan epidemin har tillgången på lärkträ minskat markant och ibland är även solpanelerna på restorder. Våra leveranstider ligger på ca 9 veckor i nuläget.

Fler inlägg att läsa

Vill du veta mer om oss på Innoventum?

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig och besvara alla dina funderingar om förnybar energi och ett hållbart liv.

Innoventum