DALI

en vindturbin på trätorn

DALI är ett perfekt energisystem för villa, gård och företag. Produkten är designad för maximal energiproduktion från vind. Turbinen installeras på ett design- och patentskyddat 12 meter högt DALI XII trätorn.

Du får grön energi inom många användningsområden. Våra kunder har installerat DALI för att driva vattenpumpar, få värme, belysning eller el till annan elektrisk utrustning. Installationen kan anslutas till det befintliga elnätet eller användas fristående som ett eget off grid system kombinerat med batterier för energilagring. Du producerar egen grön energi där det inte finns några andra alternativ eller för att ersätta en dieselgenerator.

 

Vindturbin DALI har en generator med permanent magnet som begränsar rotationshastigheten till 250 rpm. Den lägre hastigheten förlänger turbinens livslängd och reducerar ljudnivån. Energiproduktion från vind startar vid låga vindhastigheter på 3 m/s och vidhåller hög kapacitet även i mycket starka vindar. Turbinbladen är utrustade med ett passivt centrifugalsystem som optimerar bladvinkeln och därmed möjliggör fortsatt produktion i vindhastigheter där konkurrerande kraftverk måste stannas.

Bladen är tillverkade med RTM-teknologi som är baserad på polyestermaterial förstärkt med glasfiber. Resultatet är lättviktskomponenter med högre mekanisk hållfasthet. Genom att använda tillverkningsmetoder som härör från de mest avancerade teknologierna som används i storskaliga vindturbiner kan bladens vikt reduceras till hälften och därmed förlänga livslängden på ditt vindkraftverk.

vindturbinen

Vindturbinens hållfasthet och prestanda

Vindturbinen på DALI är byggd för att hålla över 25 år i tuffa förhållanden såsom marina miljöer eller platser med särskilt hårda vindar. Det småskaliga vindkraftverket kan producera energi i vindbyar upp till 60 m/s (Klass 1 enligt internationell standard IEC 61400-2), vilket klassas som orkanvindar. Den välbyggda och robusta utformningen gör att vårt småskaliga vindkraftverk kan hantera de mekaniska belastningar som orsakas av uthålliga och starka vindar som återfinns vid särskilda platser med medelvindar på upp till 9 m/s.


Korrosionsresistent turbin med vattentät design

vindturbin

Turbinens packningar är vattentäta och metallkomponenterna är ytbehandlade för att uppnå maximalt väderskydd och resistens mot korrosion. Våra trätorn klarar sig utmärkt vid kustnära områden eftersom trä inte korroderar vid ökad luftfuktighet.


Certifierade vindturbiner

DALI är certifierad enligt alla ledande certifieringssystem

(vilket godkänner turbinen för alla existerande förmåner och finansiella stöd):

Microgeneration Certification Scheme (MCS) i Storbritannien

AWEA Certifiering i USA

Klass NK Certifiering i Japan


Teknisk Specifikation

  DALI Vindturbin 3.5 DALI Vindturbin 4.5 DALI Vindturbin 5.5 DALI Vindturbin 7.5
Nominell effekt vid 12 m/s 3.5 kW (Topp: 4,5 kWp) 3.7 kW (Topp: 7,5 kWp) 5.5 kW (Topp: 9,5 kWp) 7.5 kW (Topp: 12,5 kWp)
Årlig produktion 4m/s 1390 kWh 1895 kWh 2480 kWh 4205 kWh
5m/s 2715 kWh 3700 kWh 5255 kWh 9040 kWh
6m/s 4700 kWh 6390 kWh 8610 kWh 14715 kWh
Rotordiameter 3.00 m 3.50 m 4.00 m 5.30 m
Fotavtryck, tornbas triangel, 3.51 m2
Ljudnivå 37 dB (A) på 60 m (8 m/s)
Tornhöjd 12 m

 


 Så här installerar du din DALI

Vårt trätorn erbjuder en rad praktiska fördelar jämfört med traditionella ståltorn:

- Enkel transport genom den modulära designen och minimerade förpackningsvolymen.

- Tyst drift tack vare naturlig vibrationsdämpning genom användandet av trämaterial och trebent designen.

- Möjlighet att resa tornet utan att använda kran, en manuell eller elektrisk vinsch är tillräcklig. Detta gör DALI perfekt också för otillgängliga platser som öar och bergig    terräng.

- Vid underhåll krävs inte heller någon kran då man manuellt kan fälla och resa tornet för att nå vindturbinen.

Vi föredrar att använda skruvfundament från återvunnen metall då det är ett mer miljövänligt alternativ till traditionella betongfundament. Skruvfundamenten minimerar åverkan på naturen vid installationsplatsen och resulterar i stora besparingar av vatten, material och även tid. Fundamenten är installerade på ett par timmar istället för dagar. Om installationsplatsen är bergig är det möjligt att använda stålstavar som borras direkt i berggrunden. I de fall där betongfundament är oundvikligt erbjuder trätornet en betongbesparing på 80% jämfört med ett ståltorn i samma höjd. Besparingen är en följd av att trätornet har tre ben som vikten fördelas på.

Installation Dali wooden tower for wind turbine

 Installationsexempel av DALI