DALIFANT "THE MOST BEAUTIFUL WIND TURBINE IN SWEDEN" Extreme Resource Efficiency 5-FOLD IMPROVED RESOURCE EFFICIENCY COMPARED TO LARGE WIND RELIABLE PERFORMANCE THANKS TO OVERSIZED ROTOR DALIFANT DELIVERS MORE ENERGY THAN ANY COMPETING SOLUTION Interested? ORDER YOUR DALIFANT TODAY Order now!

DALIFANT 11 kW gårdsverk med trätorn

DALIFANT ett gårdsverk som producerar el till hus, gårdar och företag. Den unika konstruktionen består av ett trätorn på 19.8 meter och en turbin på 11 kW med en stor svepyta. Denna kombination ger hög produktion av vindenergi och tack vare träet absorberas vibrationer och ljud från vindkraftverket. Energiproduktionen hos en DALIFANT motsvarar 60 kvadratmeter solceller, med fördelen att ett gårdsverk producerar dygnet runt, året om.

Vill du också bli självförsöjande med egenproducerad och förnybar energi från vind?

 

Vi är glada att våra Dalifantkunder Gustav och Marie Mandelmann visar sin gård i TV4-programmet: Mandelmanns Gård.

Vi stöttar till fullo deras prestationer och imponeras av deras förmåga att anamma en hållbar, klimatvänlig och naturlig livsstil. Deras gårdsverk producerar exempelvis sin egen energi med vind och sol. Detta kan du också göra och vi är redo att hjälpa till!

Till att börja med kan du i realtid följa Mandelmanns vindenergi produktion från både Dalifant och solpaneler nedan och nedan kan du utforska vår DALIFANTs egenskaper och fördelar.

Du kan även följa vindenergi produktionen hos Familjen Thulins miljöcertifierade jordbruk och ölbryggeri i Klågerup utanför Lund under vår flik "live energy" i menyraden. Om du vill besöka gårdsverket på Vismarlövsgården eller tala med ägaren Jens Thulin så nås han på mail: vismarlovsgarden@gmail.com eller mobil 0708 939809.

För er som besöker Blekinge hänvisar vi till Familjen Harrysons och deras gårdsverk DALIFANT på ön Senoren Färnabbsvägen 18. 

Kontakta INNOVENTUMS grundare:  Sigvald@InnoVentum.se.

Kommentar från Gustav Mandelmann:

Vi får beröm hela tiden för vår vackra DALIFANT som producerar ren energi året runt!

En komplett vindkraftverk DALIFANT inklusive skruvfundament i återvunnet stål väger fyra ton och producerar 38 000 kWh per år vid medelvind på 6 m/s.

Ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW väger 2 565 ton inklusive ett betongfundament på 1 250 ton. Detta fundament går inte att återvinna utan kommer att ligga kvar i marken i minst 100 000 år. Ett sådant vindkraftverk producerar 4 900 000 kWh per år vid samma genomsnittliga vindstyrka.

Jämfört med de resurser som går åt för DALIFANT småskaligt vindkraftverk, blir resurseffektiviteten 1,9 kWh per kilo material.

Gårdsverket DALIFANTs resurseffektivitet är alltså 9,5 kWh/kilo material. Därmed är DALIFANT fem gånger mer resurseffektiv än ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW.

 

DALIFANTs trätorn koldioxidpåverkan

Användning trä* - 7.890 kg CO2
Användning stål**   809 kg CO2
CO2 balans - 7.081 kg CO2

 

* 1 m3 trä som ersätter stål sparar 1 500 kg CO2 (inkl. transport och förädling av träet)

** 582 kg CO2 släpps ut per tillverkad ton stål (densitet 7 850 kg/m3)

Dalifant trätorn reducerar inbyggda koldioxidutsläpp för installationer av vindturbiner!


Gårdsverkets prestanda

Vår DALIFANT är en av de effektivaste vindturbinerna i sin storleksklass. För att generatorn skall producera energi måste först vindens kinetiska energi fångas av rotorbladen. Längre motorblad ger större svepyta och därmed ökar energiproduktionen.

Vindturbin har en svepyta på 133 m² som är dubbelt så stor som konkurrerande turbiner i samma generatorstorlek (10 - 11 kW). Den större svepytan möjliggör en vindenergi-produktion som är jämförbar med större generatorer: 38 000 kWh/år vid medelvind 6 m/s. Gårdsverket är optimerad för de vindförhållanden som råder på 20 meters höjd.


Pålitlighet & Säkerhet

 Vindturbin på vår DALIFANT har genomgått utförliga internationella testprogram för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Den har godkänts för Storbritanniens Microgeneration Certfication Scheme (MCS), har testats rigoröst i USA, och har dansk HBO-certifiering.

Vindturbinen har 3 olika säkerhetssystem som skyddar vid extrema vindförhållanden:

1. Passiv aerodynamik där luftflödet släpper från bladet vid höga hastigheter och därmed begränsar effekten.

2. Mekanisk broms.

3. Centrifugalaktiverade bladsspetsbromsar.

Kombinationen av dessa system resulterar i säker drift även när vindhastigheter överstiger 25 m/s.


Tekniska Specifikationer

Årlig elproduktion* 38 000 kWh
Märkeffekt vid 12 m/s 11 kW
Rotordiameter / Svept yta 13 m / 133 m2
Diameter, tornets bas 4,8 m
Nätansluten/fristående Nätansluten
Bullernivå 40 dB(A) vid 100 m (8 m/s)
Tornets navhöjd  19,8 m

 

*medelvind 6 m/s


Vindenergi i realtid

Vår DALIFANT kan kombineras med solpaneler. Nedan kan du se energiproduktionen från det småskaliga vindkraftverket i realtid från en installation i Skåne. Vid den här installationen har solpanelernas energiproduktion(17 kW) registrerats sedan 1 maj 2015, medan DALIFANTENs energiproduktion (11 kW) har registrerats sedan 1 september 2015.

 
solar 17 kW
 
 wind 11 kW


 Installation

Installation av gårdsverket DALIFANT genomförs genom att lyfta de åtta träbenen som har monterats fast i marken. Turbinen monteras sedan ovanpå trästrukturen vilket möjliggör att installationen färdigställs snabbt och effektivt. Klicka på fotot för att se ett installationsgalleri.

I de flesta fall använder vi skruvfundament för våra lösningar vilket är ett mer miljövänligt alternativ till konventionellt betongfundament. Genom skruvfundament av återvunnen metall minimerar vi både koldioxidutsläppen med 85-90% och påverkan på närmiljön, då ingen utgrävning behövs. Dessutom möjliggör det en betydligt snabbare och effektivare installation.