Producera förnybar el med eget vindkraftverk hemma

Förnybara energikällor kan försörja ditt hem med el och samtidigt sänka din elräkning. Du bidrar till att minska användningen av fossila bränslen som annars används för att producera el, samtidigt som du säkerhetsställer din egen strömförsörjning. Genom att investera i ett eget vindkraftverk hemma investerar du i ett av de säkraste sätten att skapa förnybar energi, då vinden alltid blåser, mer eller mindre.

Är eget vindkraftverk rätt för mitt hem?

Hur ska du veta om ett vindkraftverk är något för dig? Det finns många olika typer av personer som väljer att investera i ett eget vindkraftverk. Det kan vara en ekologisk farm som vill båda visa och öka sin hållbara profil och varumärk, till sommarstugan som ligger på en ö utan tillgång till elnätet eller en privatperson som vill installera en på sin tomt för att säkerställa en hållbar produktion av el genom vindkraft.

Det finns många parametrar att ta med i denna frågeställning. Den första frågan du bör ställa dig är: Har jag plats för ett vindkraftverk hemma? En av reglerna gällande detta är att det ska finnas tillräckligt med markyta. Så är höjden på ditt vindkraftverk 13,5 meter högt, så måste du ha en radie på 13,5 meter runt tornet som är inom din tomtgräns.

Efter detta bör du se över din elkonsumtion över ett år, hur mycket konsumerar ditt hushåll på ett år? Där efter bör du finna ett vindkraftverk som producerar en mängd som passar dig och ditt hushåll. För vissa kan målet med ett vindkraftverk vara att bli helt självförsörjande, för andra att skapa egen energi eller att säkerhetsställa elektriciteten till hushållet. Detta kan bero på att man vill ha elektricitet där det idag inte finns någon eller för att man har en osäker tillgång till elektricitet vilket leder till strömavbrott. Det finns också de som väljer att installera ett vindkraftverk som producerar över den årliga konsumtionen vilket leder till att överskottsenergi kan säljas tillbaka till elnätet. Detta är naturligtvis alltid en möjlighet när produktionen överstiger konsumtionen om man inte har installerat batteriet som lagrar energin.

När du har besvarat dessa frågor är det på tiden att se över dina förutsättningar. Eftersom det är vindkraft som du funderar på, måste du nu undersöka det viktigaste: Vindförhållanden.

 

Hur vet jag om det blåser tillräckligt mycket?

När du vet hur mycket elektricitet du behöver producera med ett eget vindkraftverk hemma, är det hög tid att se vad för storlek på turbinen du behöver installera. Det finns många olika storlekar på turbiner, de alla har olika förutsättningar. Det kan finnas två olika turbiner med samma storlek, men med olika storlekar på turbinbladen. Det finns en tumregel att ju större radie turbinen har, desto mer kommer den att producera. Vilket också kan innebära att en turbin på 11 kW kan producera lika mycket som en turbin på 25 kW, just därför att det är olika dimensioner på turbinbladen eller som det också kallas: swipe area. Detta är en viktig del i att ta i beaktande när man bestämmer sig för vilken turbin man ska installera.

En annan viktig del att ta med i beräkningen är höjden, eller den totala höjden från marken till toppen av turbinbladen. Ju högre upp rotorbladet sitter, desto mer blåser vilket leder till mer energi som blir producerad. Här finns det också visa lagar och regler som man ska ta med i processen. T.ex för att inte behöva ansöka om bygglov finns det fyra regler: totalhöjden för inte överstiga 20 meter, det måste ha en totalhöjd som överstiger avståndet till grannens mark, inte installeras på ett tak och ha en turbin som överstiger 3 meter. Om du väljer att investera och placera ett eget vindkraftverk hemma så det inte bryter mot dessa behöver man bara skicka in en anmälan till kommunen.

Det finns några tillvägagångssätt för att beräkna vad en årlig produktion kan bli med ett eget vindkraftverk hemma. Det lättaste sättet är att kolla upp värdena på närmsta väderstation för att få en uppfattning om hur den årliga genomsnittliga vindhastigheten är. Detta är vad man använder som måttstock för att beräkna uppskattad energiproduktion för ett vindkraftverk. Som en väldigt generell tumregel kan man säga att i ett mindre städer och byar, skog och jordbruksområden med höga häckar har man en genomsnittlig årlig medelvindshastighet på 4.5 m/s, Jordbruksområden med en del häckar/träd och hus en genomsnittlig årlig medelvindshastighet på 5.5 m/s och öppna landskap har en genomsnittlig årligt medelvindhastighet på 6.5 m/s.

Fördelar med att ha eget vindkraftverk hemma

Fördelen med att ha ett eget vindkraftverk hemma är många. En av de största med ett eget vindkraftverk hemma är att det producerar energi 24 timmar om dygnet, 365 dagar per år så länge vinden blåser. Detta leder till att du alltid har en energikälla som ständigt förser dig med närproducerad grön energi.  Oavsett hur elpriserna kommer att ändras, har du en tillförlitlig energikälla i många år framöver. Om det är så att elpriset ökar, är det bara positivt för dig för då kan du sälja tillbaka den elen som du har överproducerat till ett högre pris. Detta innebär att om kilowattpriset ökar, kommer du att kunna räkna hem din investering ännu snabbare och få ännu fler år med ”gratis” elektricitet.

En annan fördel med att ha ett eget vindkraftverk hemma är att du visar och kanske till och med inspirerar andra till att investera i grön energi för planetens bästa. VISABILITY

En fördel med vind framför solenergi är att du faktiskt använder energin som du producerar, då oftast är peak-produktionen på solpaneler under dagen då ingen kanske är hemma medan vindkraft producerar energi hela dygnet vilket gör att du faktiskt konsumerar din egenproducerade energi i högre utsträckning istället för att skicka ut den på elnätet.

Hur fungerar vindkraft?

Ett vindkraftverk drivs av vinden som fångas upp av turbinbladen, som gör att turbinbladen snurrar. När turbinbladen snurrar så snurrar också en generator som leder till att elektricitet skapas. Denna elektricitet lämnar turbinen eller toppen av vindkraftverket i form av likström som sedan omvandlas till växelström i en växelriktare vid botten av tornet. Efter detta har du nu elektricitet som är redo att driva ditt hem eller din bil men som också kan matas in i elnätet så att du får betalt.

Kan vem som helst installera ett småskaligt vindkraftverk?

Vem som helst kan ställa upp ett vindkraftverk, det vill säga att resa det, i Sverige, men för att installera det till nätet grävs en certifierad elektriker. Detta är lagstadgat och måste efterföljas. Innan en installation av ett eget vindkraftverk hemma måste elnätsföretaget kontaktas för att kontrollera att det finns tillräckligt stora säkringar som klarar att skicka ut elproduktionen till nätet. Det krävs också att en speciell ny mätare installeras för att elbolaget ska kunna inte bara mäta elkonsumtionen men nu också den mängd el som skickas till nätet vid överproduktion. Detta är något som elnätsföretag brukar tillhandahålla gratis, då detta är något som gynnar alla inblandade.

Kostnader, besparingar och ekonomiska bidrag för vindkraftsverk

När det kommer till att investera i ett eget vindkraftverk hemma så är det initial investering för hela vindkraftverket och dess installation. Det som alltid tillkommer som oftast man inte tänker på är kabelinstallationen mellan vindkraftverket och nätanslutnings punkten plus den auktoriserade elektrikern som ansluter turbinen till nätet.

De fördelar som uppkommer vid installation av ett eget vindkraftverk hemma är att man får en garanterad hållbar källa till grön el, ju dyrare elpriserna blir desto snabbare tjänar man ihop kostnaden och gratis el blir en verklighet snabbare.

Den el som man över producerar (inte konsumerar själv) kan man sälja ut till elnätet. Detta pris utgår oftast från nord pools spot-priser per timme men är också förhandlingsbart med elnäts leverantören eller elbolaget, då alla drar fördelar av att hållbar mikro producerad elektricitet skickas ut till nätet.

Underhåll av ditt småskaliga vindkraftverk

När det kommer till vindkraftverk från InnoVentum, där tornet är producerad i trä, ska tornet oljas in var 8–10:e år. Turbinen behöver underhåll oftare, beroende vilken turbin som du väljer. En tumregel är att turbinen behöver service varje till vartannat år. Det hjälper vi naturligtvis till med om så önskas.