Får jag kvitta den el jag säljer mot den el som jag köper in?

with Inga kommentarer
Det finns elbolag i Sverige som på frivillig bas har tillämpat kvittning under många år. Viljan hos elhandlarna att tillmötesgå kundernas önskemål har också ökat, fler och fler elbolag ser det som ytterligare en tjänst att erbjuda konsumenten och har börjat med frivillig kvittning även om lagstiftningen och reglerna dröjer.