Nu är Giraffen ännu mer kraftfull och heter Giraffe 2.0

Giraffe 2.0 WIND & SOLAR POWER SOLUTION WITH UNIQUE DESIGN Smart angling of solar panels ALLOWS FOR FOUR EXTRA HOURS OF SOLAR ENERGY PRODUCTION DURING THE DAY EV CHARGING CHARGE YOUR EV WITH THE WIND AND SUN Interested? ORDER YOUR GIRAFFE 2.0 Contact us

Giraffe 2.0 är ett hybridkraftverk och carport drivet av sol- och vindkraft

Giraffe 2.0 är ett hybridkraftverk utformat för att ladda allt från elfordon till ditt hem med energi från vind och sol. Lösningen består av en trästruktur som håller 24 solpaneler och en vindturbin som monteras på 12 m höjd. Designen avtäcktes 2014 vid Asiens största designmässa - Business of Design Week i Hong Kong.

Giraffe 2.0 är ett utmärkt val för många användningsområden. Den kan leverera förnybar el till sommarstugor, villor, belysning eller annan elektrisk utrustning. Installationen kan nätanslutas eller användas fristående med batteri för att till exempel ersätta en dieselgenerator. I stadsmiljöer kan kraftverket användas som laddstation för elfordon, busshållplats eller som ett utbildningsinstallation för förnybar energi.

Se InnoVentum Demo & Test Site i Malmö Västra Hamnen där vår första Giraffe 2.0 är installerad.

Se produktbroschyr (detaljerad information), folder (översikt) eller fortsätt läs denna sida för att lära mer!


Installationsprocess

Den första installationen av Giraffe 2.0 ägde rum in Malmö Västra Hamnen vid InnoVentum Demo och Test Site för Förnybara Energiteknologier. Installationsprocessen är snabb efter att alla delmoduler har förberetts (dvs. träramen monterad på fundament och solpanelerna på bågarna). Se video av installationen.

Invigningsevenemanget för vår Demo och Test Site ägde rum i maj 2015. För mer detaljer klicka här.


Prestanda

Giraffe 2.0 kan producera mellan 10 000 och 20 000 kWh årligen beroende på vind- och solförhållanden. Energi kan genereras 24 timmar om dygnet, året runt. Den unika positioneringen av solpanelerna möjliggör stabilare elproduktion och resulterar i högre produktion både på morgonen och kvällen. Nedan presenteras aktuell information om nuvarande produktion och historik sedan installation vid InnoVentums Demo & Test Site i Malmö.

 

 

  solar

 

  wind


Vindturbinens Certifiering

Vindturbinen är certifierad enligt alla ledande certifieringssystem (vilket godkänner turbinen för alla existerande förmåner och finansiella stöd):

Microgeneration Certification Scheme (MCS) i Storbritannien

AWEA Certifiering i USA

Klass NK Certifiering i Japan


Tekniska Specifikationer

ParkeringsplatsTvå (el)bilar
Årlig elproduktion*13 850 kWh
Elbil körsträcka per år45 000 km x 2 bilar
Installationsyta24,6 m2
Strukturens mått (B x L x H)4,1 m x 6,0 m x 11,9 m
Energidensitet560 kWh/m2

 

*medelvind 6 m/s


 Fördelar med kombinationen sol- och vindkraft

Vind- och solenergi är starkt komplementära: vindenergi är starkast under nattetid och under årets kyligare månader medan solenergi finns att tillgå under dagtid och särskilt under sommarmånaderna. Fler faktorer än energitillgång bidrar till denna fördelaktiga matchning: luftens densitet ökar vintertid och under natten vilket ökar vindkraftens potential. Dessutom, baserat på klimatstudier, är de stabila och uthålligt starka vindar som bidrar starkast till god vindenergi vanligt förekommande under vintermånaderna.

Hybridlösningar som kombinerar sol- och vindenergi kan uppvisa en mer stabil energiproduktion än rena sol- eller vindinstallationer. Därmed adresseras problematiken med det sinusformade produktionsmönster som är vanligt vid produktion av förnybar energi. Denna fördelaktiga kombination är den grundläggande principen bakom hybridinstallationer som Giraffe 2.0.


Finansiella Incitament

Utöver leverans av förnybar el ger Giraffe 2.0 också möjlighet att dra nytta av investeringsstöd och andra finansiella incitament. Verifiera med lokala myndigheter för att bekräfta vilka stöd som är tillgängliga i aktuell region. I Sverige subventioneras mellan 20% (privatpersoner) och 30% (företag) av kostnaden för solpanelsinstallation (mer information). Utöver investeringsstödet berättigar Giraffens elproduktion från vind- och solkraft till tilldelning av elcertifikat som kan säljas via särskild handelsplats.


 Installationsexempel


 Foton och artiklar


Marknadsföringsmaterial