Hur nära huset eller villan får jag sätta upp mitt vindkraftverk?

with Inga kommentarer
Om vi börjar på huset så får du inte montera en snurra på taket utan bygglov. Om vi lämnar huset så får du sätta upp en snurra utan bygglov endast om verkets totalhöjd är högst 20 m och det får inte kunna falla över grannens fastighetsgräns samt att rotorns diameter är högst 3 m. I alla andra fall krävs bygglov. De flesta kommuner är mycket positiva till små vindkraftverk och det brukar inte vara problem att få bygglov. Slutligen, hur nära huset eller villan? För det första prata med grannarna innan du gör något alls! Kan du hålla dig under 40 dB(A) så är det bra annars måste du förhandla med grannarna…kan vara kinkigt? Det finns kommuner som tillämpar säkerhetsavstånd för nedfallande is etc men till sist är det du själv som bestämmer hur nära du vill vara till snurran.