Hur ska jag placera min turbin för bästa vindförhållanden?

with Inga kommentarer

För att generera mest el ska området runt vindkraftverk vara så platt som möjligt med så få hinder (träd, byggnader) som möjligt. För en optimal användning av vindkraften bör turbinen vara minst 50% högre än sin omgivning. Om du har kullar runt din bostad bör du se till att vindkraftverket monteras på den högsta punkten.