Publicerad 2 maj 2011

Idag visas miljövänlig vindkraft vid Turning Torso. Men Malmö stad vägrar att delta. ”Du lär inte få sätta upp någon stubbamölla framför Torson, speciellt inte i sällskap av våra politiker”, är kommunens svar till innovationsforskaren Sigvald Harryson.

Malmö stad framhåller offensivt miljöarbete.

Företaget Innoventum, med förankring på fyra lärosäten och med ett tiotal doktorsexamina bland de inblandade, arbetar med småskaliga vindkraftverk i trä. Dels är trä ett bra miljöval, dels bullrar träverk betydligt mindre än vindkraftstorn av stål.

Innoventum hade förväntat sig ett positivt svar från Malmö stad inför helgens presentation av vindkraftsinnovationer vid Turning Torso.

Istället fick företaget en verbal käftsmäll i svar från Malmö:

”Ditt trätorn ser fullständigt livsfarligt ut, och indikerar bl.a. att ni på Inno­ventum inte ens begriper att en symmetrisk konstruktion är av nöden”, skriver kommunens sakkunnige, Anders Elmqvist som svar på den inbjudan som gått till Ilmar Reepalu, Anders Rubin med flera kommunalråd.

Elmqvist kallar det tolv meter höga vindkraftverket i trä för en ”stubbamölla”. Ett verk av samma typ finns redan i Karlskrona, testat av Lunds universitet. Fler är på väg i Kalmar. Bakom tornet ligger 6 000 timmars forskning. Den tekniska specifikationen är på hundra sidor där varje skruv, mutter och trädetalj har beräknats i detalj. Allt under ledning av Roberto Crocetti, professor på Lunds tekniska högskola (LTH) inom området avancerade träkonstruktioner.

Men Anders Elmqvist, projektledare för energi vid Stadsfastigheter, är i sitt svar på inbjudan raljerande:

”Hade du verkligen förväntat dig ett jakande svar på en sådan ritning?”

”Din tanke är väl dessutom att ha en massa folk springande runt ert hemmabygge. Det hela är fullkomligt vansinnigt. Ni på Innoventum får komma igen när ni har lärt er mer”, skriver Elmqvist.

Innoventums grundare Sigvald Harry­son är forskare på innovationssystem och har dubbla doktorsexamina.

– Det känns förolämpande när vår kompetens underkänns så fundamentalt, säger Harryson.

– Tonen i brevet från den sakkunnige, vars sakkunskap jag ifrågasätter, är väldigt förolämpande och delvis kränkande mot den enorma forskningsinsats som ligger bakom, särskilt från LTH.

Malmö stads Anders Elmqvist hävdar i samtal med Sydsvenskan att han har pratat med Sigvald Harryson efter att brevet skickades.

– Jag har bett om ursäkt, säger han.

– I övrigt har jag fått se alldeles för lite för att kunna uttala mig. Det lilla de har visat håller inte. Nu kan jag tyvärr inte prata mer, säger Elmqvist.

Eftersom Malmö inte gav tillfälligt bygglov för ett tolvmeterstorn, fokuserar dagens presentation i Turning Torso på modeller av småskalig vindkraft och på nya elbilar.

Författare: Olof Westerberg