InnoVentums första vindturbin rest

with Inga kommentarer

En kylig morgon i Karlskrona installerade InnoVentum sitt första vindkraftverk. Denna modell står 13 meter hög på ett Dali trätorn. Tack till alla som gjorde det möjligt!