Kan man sälja överskottselen?

with Inga kommentarer
Ja, det går alldeles utmärkt att sälja överskottselen. Men kom ihåg att för att kunna sälja
och få betalt för elcertifikaten så måste du ha ett vindkraftverk som producerar minst 1 000
kWh/mån eftersom lägsta säljvolym är 1 MWh/mån. Om verket producerar 50 000 kWh/år eller
mer är det i regel lönsamt att både sälja elcertifikat och överskottsel via separata mätare.
Kostnaden för att redovisa elcertifikaten ligger kring 2 000 kr/år så att det behövs en
totalproduktion på minst 10 000 kWh/år inan den kostnaden är betald. I praktiken behöver man
ett verk som producerar betydligt mer för att inte riskera att produktionen faller under 1
MWh/månad!