Markinstallerade solceller

Solenergi är en av de mest effektiva och miljövänliga källorna till förnybar energi, och dess användning växer globalt. För att dra full nytta av denna resurs är det viktigt att förstå de olika alternativen för installation av solceller. Medan takinstallation länge har varit standard, erbjuder markinstallation en växande och ofta överlägsen lösning under vissa förhållanden. 

Installation av solceller är en central del i övergången till förnybar energi, och det finns flera metoder för att genomföra detta. Markinstallation är ett utmärkt alternativ, särskilt när taket inte erbjuder den bästa lösningen.

Det kan bero på att taket är i dåligt skick och inte klarar av vikten av solpaneler, eller att dess struktur och lutning inte är idealisk för maximal solinstrålning. För vissa kan det också vara en fråga om estetik; solceller på taket kanske inte harmoniserar väl med byggnadens utseende.

Dessutom, när behovet av energiproduktion överskrider takets kapacitet, ger markinstallation möjlighet att utöka solenergisystemet utan de begränsningar som ett tak kan innebära. Detta gör markinstallation till ett flexibelt och praktiskt alternativ för dem som vill maximera sin investering i solenergi och samtidigt uppfylla sina specifika behov och förutsättningar. 

Markinstallerade solceller

Optima vinkel

Genom att installera solceller på marken så begränsas man inte av vare sig storlek eller lutning på ditt tak utan du kan alltid välja optimal lutning och riktning. I Sverige är den optimala installationen i 35–45 graders lutning i sydlig riktning.

Lätt att skala upp

Genom att installera markinstallerade solceller har du möjligheten att enkelt kunna bygga ut din solcellsanläggning och på så vis växa med din konsumtion.

Lätt att underhålla

Genom att installera solceller på marken så blir det lätt att underhålla panelerna vilket innebär att ta bort eventuell snö eller pollen från solcellerna för att maximera produktionen av dina solceller.
Solceller på marken

Hur installerar man
solceller på marken?

Man installerar en ställning på marken, oftast en ställning gjord i aluminium som man beroende på system, förankrar med rotrör eller skruvfundament. Det vanligaste är att man installerar solpanelerna i två rader ovanpå varandra. Man behöver gräva ner kabeln från solcellsinstallationen till ett teknikrum eller till nätanslutningspunkten.

Andra saker att tänka på för markinstallerade solceller

 
  1. Val av Plats: Välj en plats med god exponering för solen, minimal skuggning och tillräckligt utrymme. Platsen bör vara relativt platt för att underlätta installation och underhåll.
  2. Kontroll av Regler och Tillstånd: Innan installationen påbörjas, kontrollera lokala byggnadsföreskrifter och ansök om nödvändiga tillstånd. Det är viktigt att följa alla lokala riktlinjer och regler.
  3. Systemdesign och Fundament: Designa solenergisystemet utifrån dina energibehov och förbered ett stabilt fundament för panelerna. Det kan innebära att bygga en metallram eller hälla betongfundament.
  4. Installation av Paneler och Elektriska Anslutningar: Montera solpanelerna på den förberedda strukturen och genomför nödvändiga elektriska anslutningar, inklusive inkoppling till en inverter och ditt hemnätverk.
  5. Inspektion och Underhåll: Efter att installationen är klar, genomför en inspektion för att säkerställa att allt är korrekt installerat. Regelbundet underhåll och rengöring av panelerna är viktigt för att upprätthålla systemets effektivitet.

Markinstallation av solceller erbjuder flexibilitet i design och kan ofta anpassas för att maximera solinstrålningen, vilket gör dem till ett effektivt alternativ för energiproduktion.

Markinstallation av solceller har den unika fördelen att de kan anpassas mycket specifikt för att maximera solinstrålningen. Till skillnad från takmonterade solceller kan markmonterade paneler placeras och vinklas optimalt mot solen. Detta innebär att de kan positioneras för att fånga maximal mängd solljus under hela dagen och under olika årstider, vilket ökar den totala energiproduktionen.

Kontakta oss idag för en skräddarsydd energilösning

Vill du se en av våra installationer?

Låt oss veta vilken stad du bor i och din mejladress så skickar vi adressuppgifter till en referensinstallation nära dig.
Innoventum