Måste jag ha ett el-abonnemang?

with Inga kommentarer
Om din fastighet är ansluten till elnätet så måste du ha ett avtal med ditt lokala
energibolag som tillhandahåller elkablarna till ditt hus och du måste ha ett avtal med en
elhandlare som köper/säljer din elenergi. Har du däremot en egen hybridanläggning för ö-drift
eller ”stand-alone” så ”klipper” du kabeln till elnätet och då slipper du kostnaden för elnät och
elhandel, du väljer själv hur du vill ha det.