Mikrogrid

Avancerad mikronätlösning på ön Eluvaitivu, Sri Lanka(CASE)

Som en avancerad mikronätslösning levererade INNOVENTUM sex vindkraftverk med en effekt på 3,5 kW, utrustade med Krinner-skruvfundament och ABB-vindomvandlare, som en del av mikronätssystemet på ön Eluvaitivu i norra Sri Lanka.

Installationen av denna avancerade mikronätslösning blev möjlig tack vare finansiering från Asian Development Bank i samarbete med Ceylon Electricity Board.

Förutom INNOVENTUM var flera andra leverantörer involverade i projektet, såsom SMA, Leclanché, Haeron Solar och HiPower. Den lokala installationspartnern BAM Green ansvarade för installationerna. SI Clean Energy från Australien bjöds in för att konfigurera systemet.

Det bör noteras att INNOVENTUM var den första leverantören som levererade all utrustning för den avancerade mikronätslösningen i tid och fick konsekvent positiv feedback från både ADB och CEB.

Öns Mikrogrid

Denna kompletta avancerade mikronätslösning består av en 46 kWp solcellsanläggning, sex vindkraftverk med en effekt på 3,5 kW, tolv SMA Sunny Island 8 kW-omvandlare och en 100 kWh lithiumjonbatteribank. Syftet med det solkraftsdrivna off-grid-systemet och hybridlösningarna är att minska dieselkonsumtionen vid den befintliga kraftverket.

Installation av Advanced Microgrid Solution

INNOVENTUM installerade den första turbinen i november 2015 och utbildade den lokala installatören för att fortsätta med resten av turbinerna och andra komponenter för den avancerade mikronätslösningen.

I april 2016 var installationen klar och systemet invigdes.

Vindkraftverken har presterat mycket bra, eftersom de är placerade vid mycket gynnsamma öppna vindförhållanden och har bidragit med betydande mängder energi till ön. Du kan se utvalda produktionsfakta i tabellen nedan.

Behöver ni experter inom Advanced Microgrid Solutions?

Utbildningsseminarium av INNOVENTUM

För att analysera resultaten av detta projekt med avancerade mikronätslösningar organiserade INNOVENTUM ett seminarium i Sverige för representanter från Ceylon Electricity Board och partnerföretag i början av 2017. Seminariet syftade till att sammanfatta mikronät och avancerade mikronätslösningar samt kunskap och erfarenheter som erhållits under den första projektetappen. Lärdomarna kommer att användas vid formuleringen av den andra fasen av projektet med mikronätsinstallationer på tre ytterligare öar i Sri Lanka.
Innoventum