EkoMarknad

“Träffa även InnoVentum på Ekomarknaden och diskutera koldioxidneutrala småskaliga vindkraftverk, vindturbiner, laddstationer till elbilar, carportar som utnyttjar hybridlösning av sol- och vindkraft för att producera el m.m.”