Performance Dali PowerTower OPTIMAL COMBINATION OF THE WIND AND SUN ROBUST CONSTRUCTION WITHSTANDS STORMS AND HURRICANES Interested? ORDER YOUR DALI POWERTOWER PERFORMANCE TODAY Contact us

Dali PowerTower är ett hybridkraftverk med sol- och vindenergi installerat på trätorn

Dali PowerTower Performance är ett hybridkraftverk utformat för att maximera effektivitet i lokal energiproduktion. Vindturbinen och solpanelerna installeras på ett design- och patentskyddat 12 m Dali XII trätorn. 

Dali PowerTower Performance är ett utmärkt val för många användningsområden. Turbinen kan leverera förnybar el till sommarstugor, villor, belysning eller annan elektrisk utrustning. Installationen kan nätanslutas eller användas fristående med batteri för att till exempel ersätta en dieselgenerator.

Ladda ner Dali PowerTower broschyr (detaljerad information) och folder (översikt) eller läs vidare på denna sida för att lära mer!

Redo att beställa din Dali PowerTower Performance?


Generator & Turbinblad

Turbinen på Dali PowerTower Performance har en generator med permanent magnet som begränsar rotationshastigheten till 250 rpm. Den lägre hastigheten förlänger turbinens livslängd och reducerar ljudnivån. Energiproduktion startar vid låga vindhastigheter på 3 m/s och vidhåller hög kapacitet även i mycket starka vindar. Turbinbladen är utrustade med ett passivt centrifugalsystem som optimerar bladvinkeln och därmed möjliggör fortsatt produktion i vindhastigheter där konkurrerande turbiner måste stannas.

Bladen är tillverkade med RTM-teknologi (Resin Transfer Moulding) baserat på polyestermaterial berikat med glasfiber. Resultatet är lättviktskomponenter med högre mekanisk hållfasthet. Genom att använda tillverkningsmetoder som baseras på de mest avancerade teknologier som används i storskaliga vindturbiner, kan bladens… vikt reduceras till hälften och därmed utöka turbinens livslängd.

Dali Performance small wind turbine by InnoVentum

Hållfasthet & Prestanda

Dali Performance byggs för att hålla över 25 år i tuffa förhållanden såsom i marina miljöer eller på platser med särskilt hårda vindar. Vindturbinen kan producera energi i vindbyar upp till 60 m/s (Klass 1 enligt internationell standard IEC 61400-2), vilket klassas som orkanvindar. Den välbyggda och robusta utformningen gör att turbinen kan hantera de mekaniska belastningar som orsakas av uthålliga och starka vindar som återfinns vid särskilda platser med medelvindar på upp till 9 m/s. Energiproduktionen varierar beroende på installationsplats, till exempel 7 800 kWh/år vid medelvind på 6 m/s + 2 000 kWh/år från solenergi (installerad i Sverige).


Korrosionsresistens & Vattentät Design

Dali Performance small wind turbine by InnoVentum

Dali PowerTower Performance är designad för kustinstallationer. Alla turbinens metallkomponenter är ytbehandlade med marinklassat pulverlager för att uppnå ökat väderskydd. Våra trätorn klarar sig dessutom utmärkt vid kustnära områden eftersom trä inte korroderar vid ökad luftfuktighet.

Vindturbinen har en vattentät inkapsling för att blockera vatten och fukt. Utöver korrosionsskydd och komponenter i rostfritt stål har turbinen också vattentäta packningar.


Vinturbinens Certifiering

Vindturbinen är certifierad enligt alla ledande certifieringssystem

(vilket godkänner turbinen för alla existerande förmåner och finansiella stöd):

Microgeneration Certification Scheme (MCS) i Storbritannien

AWEA Certifiering i USA

Klass NK Certifiering i Japan


Solmodulmodularitet

       

Kvantiteten av moduler och orienteringsvinkel kan justeras för att passa alla energikrav. Från 6 till 16 moduler kan installeras på tornet med eller utan extra jordskruvar.


Tekniska Specifikationer

Årlig elproduktion vind* 7 800 kWh
Årlig elproduktion sol 2 200 kWh
Årlig elproduktion total* 10 000 kWh
Märkeffekt vind vid 12 m/s 3,5 kW
Märkeffekt sol 2,2 kWp
Installationstyp Nätansluten/fristående
Installationsyta 3,5 m2
Bygglov Bygglovspliktig
 

*medelvind 6 m/s


Fördelar med INNOVENTUMs trätorn och skruvfundament

Vårt trätorn erbjuder en rad praktiska fördelar jämfört med traditionella ståltorn:

- Enkel transport genom den modulära designen och minimerade förpackningsvolymen.

- Tyst drift tack vare naturlig vibrationsdämpning genom användandet av trämaterial och trebent designen.

- Möjlighet att resa tornet utan att använda kran, en manuell eller elektrisk vinsch är tillräcklig. Detta gör DALI perfekt också för otillgängliga platser som öar och bergig    terräng.

- Vid underhåll krävs inte heller någon kran då man manuellt kan fälla och resa tornet för att nå vindturbinen.

Vi föredrar att använda skruvfundament från återvunnen metall då det är ett mer miljövänligt alternativ till traditionella betongfundament. Skruvfundamenten minimerar åverkan på naturen vid installationsplatsen och resulterar i stora besparingar av vatten, material och även tid. Fundamenten är installerade på ett par timmar istället för dagar. Om installationsplatsen är bergig är det möjligt att använda stålstavar som borras direkt i berggrunden. I de fall där betongfundament är oundvikligt erbjuder trätornet en betongbesparing på 80% jämfört med ett ståltorn i samma höjd. Besparingen är en följd av att trätornet har tre ben som vikten fördelas på.


Installationsexempel


 Foton

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dali PowerTower i Hagestad, Skåne

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dali PowerTower på Filippinerna

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dali PowerTower på Senoren, Blekinge


 Marknadsföringsmaterial

Redo att beställa din Dali PowerTower Performance?