Producera egen el från sol och vind – detta behöver du veta

Producera egen el från sol och vind on eller off grid är allt vanligare fenomen. I detta inlägg får du reda på det mesta som du behöver veta om egen elproduktion. Sedan är du väl rustad för att producera egen och grön energi.

Förutom de praktiska detaljer kring egen elproduktion har vi även hybridsystem redo i vår online butik. Du kan anpassa dessa efter dina energibehov och köpa ett eget hybridsystem redan idag.

Förnybar och egen energi

Så vad tänker du på när du hör förnybar energi? Höga vindkraftverk, synliga från flera mil bort, Eller rader och rader av solpaneler som sträcker sig så långt ögat kan se? Idag blir solceller och vindkraftverk allt vanligare i Sverige. När det kommer till vindkraft är det främst den industriella vindkraften som folk tänker på, inte den småskaliga vindkraften som används för mikroproduktion av elektricitet.

De första solcellerna kom till Sverige redan på 70-talet och var, vad mina idag kallar, off grid vilket innebär att de inte var anslutna till elnätet. Den svenska utvecklingen av egen el från sol och vind har ökat markant över de senaste åren och fortsätter att öka. Under 2018 ökade antalet installerade solcellsanläggningar med 10 200 till 25 486 stycken vilket innebär en ökning på 67% i antal anläggningar och 78% av installerad effekt på 1 år. Vindkraften är en av Sveriges viktigaste tillgångar när det gäller förnybar energi. På 10 år har vindkraften i Sverige exploderat i utveckling, från en produktion på 2 490 GWh till 19 847 GWh.

Under 2020 genererade vi mer kraft från förnybara energikällor än från fossila bränslen för första gången sedan den industriella revolutionen. Framtiden är fossilfri och vi har kommit en bra bit på vägen.

Egen el från sol och solkraft

För att producera egen el från sol krävs det solceller som man kopplar samman i solpaneler för att fånga solens strålar och omvandla det till energi. Detta sker genom att solens strålar når ovansidan av solcellen och gör den till negativt laddad och undersidan av panelen positivt laddad vilket genererar likström. För att sedan omvandla likström till växelström krävs en växelriktare (inverter).

De vanligaste uppläggen för solpaneler idag är att man antingen installerar det på hustak eller på marken i långa rader. Det som är det viktigaste när det kommer till produktion av egen el från sol är att man installerar solpanelerna i rätt riktning och lutning. Som regel för högsta effekt ska riktningen vara åt söder, sydväst eller sydost och vinkeln på solpanelerna bör vara 10-50 grader.

Hur mycket el kan solen ge mig?

Solen är en enorm energikälla som ständigt utsöndrar enorma mängder energi, under loppet av 2 timmar tar Jorden emot samma mängd solenergi som jordens befolkning konsumerar på ett helt år. Det finns en del myter om att Sveriges klimat och läge inte gör solkraft till ett bra alternativ, men det är fel. Det finns en tumregel som säger att 800 soltimmar per år är vad som krävs för att en investering i solceller ska anses vara god.

Sverige har ungefär 1100 soltimmar per år och det krävs inte att det är klarblå himmel och solsken för att solceller ska producera egen el från sol, det krävs bara dagsljus. En annan fördel med det svenska klimatet är att temperaturerna ofta är lägre än andra delar av världen, vilket också är en fördel då solceller presterar bättre när det inte är för varmt.

Det som påverkar hur mycket egen el från sol som kan produceras är främst baserat på hur många och vilka solceller och hybridsystem som installeras, som en tumregel i Sverige är att produktionen per år är 800–1100 kWh per installerad kilowattseffekt (kWp). Energin från solen finns, allt handlar om att kunna fånga upp och omvandla den till solel.

Egen el från vind och vindkraft

Att ta vara på vinden för att skapa energi har långa traditioner i Sverige. Väderkvarnar användes stadigt fram till den industriella revolutionen intåg som ersatte väderkvarnar med ångkraft. Sverige är ett utmärkt land när det kommer till att skapa el från vind. Detta beror på flertalet faktorer, bland annat Sveriges långa kuststräckor.

Tekniken för vindkraft utvecklas konstant och effektiviserar produktionen av el från vind. Det är allt ifrån att tornen blir högre, bladen blir större och turbinerna blir både större och ännu effektivare. För att skapa elektricitet från vindkraft behövs det vind som får turbinbladen att snurra vilket leder till att en generator snurrar, vilket skapar den elektriska energin i form av likström. Likströmmen går sedan vidare till en transformator som gör om likströmmen till växelström som är det som driver vår elektronik idag.

Hur vet jag om det blåser tillräckligt mycket?

Det lättaste sättet för att se hur mycket det blåser vid installationsplatsen är att kolla upp närmaste väderstation för att se vad den genomsnittliga vindhastigheten är per år. Detta är även något som man kan fråga det företag vars produkter man är intresserade av att investera i. Därför är småskaliga vindkraftverk för villor, företag och gårdar från InnoVentum är ett utmärkt. Våra hybrid kraftverk klarar av att producera egen el från sol och vind vid så långa vindhastigheter som 2m/s.

Det finns även en generell tumregel när det kommer till vindförhållanden:

  • 4,5 m/s – Byar och mindre städer
  • 5,5 m/s – Åkermarker med mindre byggnader
  • 6,5 m/s – Öppna landskap

Naturligtvis finns det många faktorer som påverkar vind, ju närmare kusten desto starkare vind. Sen finns det ett fenomen som kallas vindgator, vilket kan förklaras med hur stora gator med höga hus kan ha extremt kraftig vind.

Sol och vind – ett hybrid system

Ett hybridsystem inom hållbar energiproduktion består av minst 2 komponenter, det som är vanligast för produktion av egen el är kombinationen av sol- och vindkraft. Att använda sig av hybridsystem för att kombinera produktionen el från sol och vind är optimalt. Solkraft är som effektivaste under sommaren och dagtid medans vindkraft producerar dygnet runt, året om och oftast är effektivast under vinterhalvåret. Genom att kombinera sol- och vindkraft så har man en säkrad energikälla dygnet runt, året om.

Bra för din plånbok och planeten

Genom att installera och använda sig av hybridsystem för energiproduktion så gör man något gott för planeten och miljön. Det finns två typer av system, nätanslutet och off grid. Vid ett nätanslutet system finns möjligheten att sälja den överskottsenergi som produceras. Om man också inkluderar energilagring i form av ett batteri så sparar men den överskottsenergi tills den behövs, som när konsumtionen överstiger produktionen eller vid strömavbrott. Vid ett off grid system är man inte ansluten till elnätverket utan är helt beroende av sin direktproduktion, eller av ett batteri för att lagra energi och utnyttja när det behövs.

När det kommer till el från sol och vind, i kombination, så är det en av de pris effektivaste energikällorna som finns. När det kommer till off grid, så är det effektivare än att använda generatorer. Dessutom så konsumerar hybrider inget drivmedel.

Idag finns det möjligheter att dra av kostnader för arbete via RUT-avdraget eller nyttja det nya ”Grön teknik”-avdraget på upp till 30% eller 50,000 kr när det kommer till en nätansluten solcellsanläggnings arbete och kostnader.

Elsäkerhet vid installation av produktionssystem för egen el

Vid installation av sol- och vindkraft är det viktigt att ha kunnig och utbildad hantverkare som vet vad de gör. Dessa produktionssystem klassas en starkströmsanläggning bör därför enbart installeras av utbildad personal i enlighet med bland annat elsäkerhetslagen.

Det finns skyldigheter både för köpare och för installatör som bör följas för att garantera driftsäkerhet. En av de skyldigheter som man har som en ägare av en solcellsanläggning är att se till att sköta underhåll och se till att den är säker.

Jag hoppas att detta inlägg gav dig klarhet i hur det går till att producera egen el och vad du behöver göra för att lyckas med detta.

Har du frågor och funderingar om egen energi från sol och vind så är du Välkommen att höra av dig. Lämna gärna en kommentar som vi besvarar snarast här – eller i ett separat inlägg.

Kom ihåg att bra och gröna energilösningar för produktion egen el hittar du i vår online butik.

Må väl!

Fler inlägg att läsa

Vill du veta mer om oss på Innoventum?

Låt oss veta hur vi kan hjälpa dig och besvara alla dina funderingar om förnybar energi och ett hållbart liv.

Innoventum