Skruvfundament

Våra träkonstruktioner ger oss den unika möjligheten att använda oss av skruvfundament för att installera våra produkter. Detta är det snabbaste och miljövänligaste sättet att anlägga ett fundament, oavsett om det är på asfalt eller jorden.

Snabbt och enkelt

Skruvfundament kan installeras snabbt och enkelt utan behov av schaktning eller betonggjutning vilket gör att varje skruv installeras på några minuter

Miljö
vänligt

Eliminerar användningen av betong och tillverkas av återvunnet metall vilket sammanlagt minskar CO2-utsläppen med 85%

Stabilt och säkert

Stark och stabil grund för alla konstruktioner, vilket säkerställer att de alltid håller sig på plats även vid höga vindar.

Kostnads
effektivt

Minskar arbetskostnaderna för installationen, den tid som området för installationen behöver stängas av och kräver ingen underhåll efter installation.

Minskad påverkan på platsen

Genom att installera skruvfundament så sker det med en kirurgisk precision vilket inte skadar närmiljön, Det går väldigt snabbt att genomföra en installation och det är minimal med tid med begränsad åtkomst till installationsplatsen.

Skruvfundamenten lämnar också inga spår efter sig när man väljer att ta bort skruvarna eller flytta på en installation utöver ett litet håll i marken per skruv.

Som certifierad installatör så gör vi säkra och klimatsmarta installationer. Vi är stolta över att kunna erbjuda denna banbrytande teknik som inte bara är fördelaktigt för våra projekt men också för miljön och samhället som helhet.

Vill du veta mer?

Innoventum