Solar PV Carport ELEGANT, ECOLOGICAL, SMART WOODEN CONSTRUCTION DECREASES SOLUTION'S CARBON FOOTPRINT Interested? ORDER YOUR SOLAR PV CARPORT From 19 900 EUR

Carport med solceller

SOLAR CARPORT

INNOVENTUMs carport med solceller kombinerar skydd, trä design och förnybar energi. SOLAR CARPORT är utvecklad för att erbjuda alternativ till de traditionella solceller som monteras på tak. Genom att investera i en SOLAR CARPORT kombineras skyddet från en traditionell carport med energiproduktion från solcellspaneler. Energin som dessa solceller producerar kan antingen användas till att förse elfordon med den renaste elektriciteten som finns eller förse närliggande fastigheter med förnybar energi. Installationen är både snabb och effektiv genom den senaste teknologin inom trälaminat från lärkträ, skruvfundament från återvunnen metall som ersätter betongfundament med ett innovativt klicksystem.

INNOVENTUMs SOLAR CAPORT finns i 3 olika upplagor: SCP 15, SCP 18 och SCP 24. Dessa är också modulärt skalbara vilket innebär att ingen plats är för liten eller för stor för att installera en SOLAR CARPORT. Vi har även installerat två Solar PV Carports för UNIDO vid den globala klimatkonferensen COP22 i Marrakesh.

 

 

 

Tekniska specifikationer om din carport med solceller

  SCP 15 SCP 18 SCP 24 SCP 48
Antal bilar  1 2 2 4
Antal solpaneler 360 Wp 15 18 24 48
Installerad kWp 5.40 kWp 6.50 kWp 8.65 kWp 17.3 kWp
Årlig produktion Norra Europa 5 300 kWh 6 400 kWh 8 500 kWh 17 000 kWh
Central Europa 5 900 kWh 8 100 kWh 9 250 kWh 18 500 kWh
Södra Europa 6 500 kWh 7 500 kWh 10 000 kWh 20 000 kWh
Storlek  5.6 x 5.4 x 2.5m 6.6 x 5.4 x 2.5m 6.6 x 7.2 x 2.3m 12 x 7.2 x 2.3m

Är du intresserad av ett kostnadsfritt förslag?


Skruvfundament

carport med solceller skruvfundament

Skruvfundament har revolutionerat installationsprocessen:

  • Installationen tar timmar istället för dagar som gäller vid traditionella betongfundament
  • Minskar koldioxidavtrycket med 85% jämfört med traditionella betongfundament
  • Carport med solcellers trätorn är designade för skruvfundament, vilket inte är möjligt med traditionella ståltorn
  • Minimalt avtryck på närmiljön och kan lätt tas bort.

Garantier

5 års produktgaranti på träkonstruktionen

30 års linjär prestandagaranti: effektminskning från ursprunglig märkeffekt mindre än 0,6% årligen. Garanterad märkeffekt efter 25 år är 85% av ursprunglig märkeffekt.


 Energibevakning i realtid

Vi erbjuder möjligheten att övervaka produktionen av solenergi från din carport med solceller online.

Funktioner:

  • Visualisering med realtidsprestanda för varje enskild solpanel och för hela systemet
  • Översikt över produktion, prestanda och energi för din carport med solceller
  • Enkel jämförelse av aktuell prestanda mot föregående dag, vecka eller månad

En carport med solceller är "Grön Teknik"

Vid installation av en SOLAR CARPORT får du möjligheten att utnyttja skatteavdraget "Grön Teknik" som tillåter avdrag på 15% eller max 50 000 kr per person per år. Läs mer här


 Bilder på SOLAR CARPORT

Från Installation till Service och Underhåll