Solceller

Solceller är en effektiv och hållbar lösning för att producera din egen elektricitet. Oavsett om du väljer att installera dem på ditt tak eller på marken, kommer solceller att ge dig en pålitlig källa till förnybar energi, samtidigt som du sparar pengar och bidrar till en mer hållbar framtid.

Vi installerar solcellslösningar både på marken och på tak

Giraffe 2.0 är ett hybridkraftverk utformat för att ladda allt från elfordon till ditt hem med energi från vind och sol. Lösningen består av en trästruktur som håller 24 solpaneler och en vindturbin som monteras på 12 m höjd.
INNOVENTUMs carport med solceller är skalbar från en bil till hela parkeringsanläggningar anpassade för både bilar och lätta lastbilar.

Solenergi

Vi installerar solcellslösningar både på marken och på tak. Vi kan leverera traditionella kiselbaserade solcellspaneler eller moderna tunnfilms-alternativ efter önskemål. Det är också möjligt att välja antingen strängväxelriktare eller moderna system som optimerar produktionen av solenergi på modulnivå för maximal prestanda. Ta kontakt med oss för att diskutera en optimal lösning som passar dina förutsättningar. Kom ihåg att verifiera vilka finansiella stöd som är aktuella i din region. Kunder i Sverige kan till ansöka om investeringsstöd för solenergi.

Vindkraft

Investera i vindenergi och var med i transformationen till en hållbar framtid
Vindkraft är en av de främsta förnybara energikällorna som finns, då vinden nästan alltid blåser.

Hybridlösningar

KOMBINERA SOL- OCH VINDKRAFT I NÅGON AV VÅRA PRISBELÖNTA HYBRIDSYSTEM
Giraffe-VH
KOMBINERA SOL- OCH VINDKRAFT I NÅGON AV VÅRA PRISBELÖNTA HYBRIDSYSTEM

Funderar du på vilken typ av lösning som passar dig?

Solceller på mark - såhär kan det se ut!

Solenergi är en växande trend inom förnybar energi, där solceller allt oftare installeras på både bostäder och kommersiella byggnader. Denna text ger en översikt över de två huvudsakliga metoderna för att installera solceller: på tak och på marken. Varje metod har sina egna fördelar och krav, vilket gör det viktigt att förstå de olika aspekterna för att göra ett välgrundat val.

 Solceller på Tak

De flesta bostäder och kommersiella byggnader har solceller installerade på taket. Takinstallation är vanligtvis det mest effektiva alternativet, eftersom tak ofta har den mest direkta exponeringen för solen. För att ett tak ska vara lämpligt bör det vara i relativt gott skick och ha en lutning på 0-60 grader. Dessutom bör det helst vara orienterat mot öst, väst eller söder. Norrlägen är mindre fördelaktiga på grund av mindre sol exponering.

Solceller på Marken

För de som inte kan eller vill installera solceller på taket, är markinstallation ett bra alternativ. Markmontering möjliggör optimal orientering och vinkel, samt undviker skuggning från byggnader. Markinstallation av solceller har flera fördelar. För det första kan du välja den mest optimala platsen i termer av sol exponering. För det andra kan du behålla ditt hus utseende, eftersom solcellerna inte är synliga från gatan.

En lönsam och hållbar investering för framtiden

Att installera solenergisystem innebär ofta en betydande initial investering, men de ekonomiska fördelarna kan snabbt motivera denna kostnad. Förutom direkta besparingar på elräkningen, kan du även dra nytta av skattelättnader och bidrag för förnybar energi, samt möjligheten att sälja överskottsel till elnätet. 

Dessa system, oavsett om de placeras på tak eller på marken, erbjuder en effektiv och hållbar metod för att producera egen elektricitet. Genom att använda solenergi bidrar du inte bara till en mer hållbar framtid utan även till betydande ekonomiska besparingar över tid.

Vidare kan solenergisystem öka fastighetens värde och locka miljömedvetna köpare. Tekniken utvecklas ständigt, vilket förbättrar effektiviteten och livslängden för dessa installationer. Det bidrar till att göra solenergi till ett ännu mer attraktivt alternativ, särskilt i områden med riklig solinstrålning. Att övergå till solenergi är ett praktiskt sätt att minska koldioxidavtrycket och främja en grönare framtid, vilket gör det till ett ansvarsfullt och ekonomiskt val för både enskilda hushåll och företag.

Innoventum