THE GIRAFFE

Giraffe är ett hybridkraftverk och carport drivet av sol- och vindkraft

Giraffe är ett hybridkraftverk utformat för att ladda allt från elfordon till hem och hus med energi från vind och sol. Lösningen består av en trästruktur som håller 24 solpaneler och en vindturbin som monteras på 12 m höjd. Designen avtäcktes 2014 vid Asiens största designmässa – Business of Design Week i Hong Kong.

Giraff har många användningsområden. Den kan leverera förnybar el till sommarstugor, villor, belysning eller annan elektrisk utrustning. Installationen kan nätanslutas eller användas fristående med batteri för att till exempel ersätta en dieselgenerator. I stadsmiljöer kan kraftverket användas som laddstation för elfordon, busshållplatser eller som en utbildningsinstallation för förnybar energi.

Redan bestämt dig?

Fördelar med kombinationen sol- och vindkraft

Vind- och solenergi är starkt komplementära: vindenergi är starkast under nattetid och under årets kyligare månader medan solenergi finns att tillgå under dagtid och särskilt under sommarmånaderna..

Fler faktorer än energitillgång bidrar till denna fördelaktiga matchning: luftens densitet ökar vintertid och under natten vilket ökar vindkraftens potential. Dessutom, baserat på klimatstudier, är de stabila och uthålligt starka vindar som bidrar starkast till god vindenergi vanligt förekommande under vintermånaderna.

Hybridlösningar som kombinerar sol- och vindenergi kan uppvisa en mer stabil energiproduktion än rena sol- eller vindinstallationer. Därmed adresseras problematiken med det sinusformade produktionsmönster som är vanligt vid produktion av förnybar energi. Denna fördelaktiga kombination är den grundläggande principen bakom hybridinstallationer som Giraffe 2.0.

Finansiella incitament

Utöver leverans av förnybar el ger Giraffe också möjlighet att dra nytta av investeringsstöd och andra finansiella incitament.

Verifiera med lokala myndigheter för att bekräfta vilka stöd som är tillgängliga i aktuell region. I Sverige subventioneras mellan 20% (privatpersoner) och 30% (företag) av kostnaden för solpanelsinstallation (mer information).

Utöver investeringsstödet berättigar Giraffens elproduktion från vind- och solkraft till tilldelning av elcertifikat som kan säljas via särskild handelsplats

Vill du se en av våra installationer?

Låt oss veta vilken stad du bor i och din mejladress så skickar vi adressuppgifter till en referensinstallation nära dig.
Innoventum