Teknik

Power to the planet

Eftersom teknologin för energilagring och eMobility har utvecklats leder det till att allt fler väljer att installera batterier för lagring av sol- och vindenergi. Försörj din fastighet eller gård, snabbladdare din elbil eller andra fordon inom eMobility med lagrad solenergi och energi från vind. Batterier är en grundkomponent för både smartgrid och off-grid. Dessutom visar du största möjliga omtanke för vår miljö.

Mikroproduktion och lagring av energi

INNOVENTUM strävar hela tiden efter att utveckla de smartaste och hållbaraste lösningarna för mikroproduktion av lagring av energi från solceller och vindkraftverk. Vår målsättning är att förändra hur vi människor producerar, lagrar och konsumerar energi för vår miljö och framtid. Idag är vi alla medvetna om att vi måste ta ett krafttag för att nå klimatmålen 2030 och nyttja den gröna energitillgången på rätt sätt. För att kunna göra detta måste vi använda vår innovationsförmåga kreativt och konsekvent och tänka utanför boxen gällande energilagring.

Trätorn

INNOVENTUMs sol- vind och hybridsystem står stadigt på våra patenterade trätorn. Alla INNOVENTUMs produkter är gjorda av trä eftersom det är det hållbaraste byggmaterialet för vår miljö. Trä både absorberar och binder koldioxid under din tillväxt i naturen. Genom att ha trä i våra konstruktioner kan vi också använda skruvfundament i stället för betong. Därigenom minimerar vi klimatavtrycket väsentligt och avtrycket på närmiljön blir dessutom betydligt mindre. Avnändandet av skruvfundament gör också installationen av trätorn mycket tidseffektivt. Installationen tar några timmar istället för dagar.

eMobility

eMobility för oss mot en sundare utveckling inom områdena energi och miljö. Inom eMobility tänker man ofta på laddstationer och laddstolpar för elbilar. Det finns två olika typer av laddningsstationer: destinationsladdare och snabbladdare. Destinationsladdare behöver längre tid för att ladda en elbil, upp emot åtta timmar. Snabbladdare syftar på kraftfullare laddningsstationer som bara behöver någon timme om ens det, för att ladda en bil.

Leva off-grid

Leva off grid betyder att du inte är ansluten till det traditionella elnätet utan istället producerar och lagrar din egen el. Vi förespråkar ett hybridsystem som kombinerar sol- och vindenergi för en optimal energiproduktion dygnet runt, året om. Ett off grid system kombineras med batterier som lagrar energi från solceller och vindkraftverk.

Migrogrid

Ett mikro- eller smartgrid lösning innebär att flera hus eller byggnader är anslutna till ett och samma nät, ofta snarlikt ett off grid system, men man kan vara ansluten till ett elnät för att båda köpa och sälja egen el. Alla våra system är testade och validerade genomsamarbeten med universitetet och/eller statliga instanser.

Prata teknologi, energilagring och eMobility med oss. Vi skräddarsyr en lösning som passar just dina energibehov

Innoventum