POWER TO THE PLANET

TEKNOLOGI

FRI OFFERT

Teknologi

 

Eftersom teknologin för energilagring och eMobility har utvecklats leder det till att allt fler väljer att installera batterier för lagring av solenergi och energi från vind. Lagra solenergi i batterier är ett bra alternativ för att kunna lagra el från solceller, småskaliga vindkraftverk och våra hybridsystem som kombinerar sol- och vindenergi. Lagring av solenergi och energi från vind går sedan att använda till försörjning av fastighet, gård men även ett sätt att kunna snabbladda sina elbilar och andra fordon inom eMobility med omtanke för vår miljö. Batterier är också en grundkomponent för mirko grid och off grid lösningar.

 

Mikroproduktion och lagring av energi

 

INNOVENTUM har alltid strävat att utveckla de smartaste och hållbaraste lösningarna för mikroproduktion av lagring av energi från solceller och vindkraftverk. Vi strävar efter att förändra hur vi människor producerar, lagrar och konsumerar energi för vår miljö och framtid. Idag är vi alla medvetna om att vi måste göra en förändring för att nå klimatmålen 2030 och för att säkra energitillgången. För att kunna göra detta måste vi använda vår innovationsförmåga kreativt och konsekvent samt tänka utanför boxen gällande energilagring.

Patenterade trätorn

INNOVENTUMs sol- vind och hybridsystem står stadigt på våra patenterade trätorn. Alla INNOVENTUMs produkter är gjorda av trä eftersom trä är det hållbaraste alternativet för vår miljö i form av byggmaterial. Trä absorberar och lagrar koldioxid/CO2. Genom användandet av trä har vi kunnat använda oss av skruvfundament i stället för betong för att minimera både klimatavtrycket och avtrycket på närmiljön till våra verk, samtidigt som skruvfundament är effektivt ur ett tidsperspektiv.

 

eMobility

eMobility är en av framtidens effektiva energilösningar. eMobility berör alla typer av elfordon, även om det oftast är synonymt med elbilar. Inom eMobility tänker man ofta på laddstationer och stolpar för elbilar. Det finns 2 olika typer av laddningsstationer inom eMobility; Destinations laddare vilket innebär att man det tar längre tid att ladda bilen, ofta över natten medans snabbladdare syftar på laddstationer med högre styrka som gör att man kan ladda upp en elbil på någon timme, om ens det. Detta bidrar till en sund utveckling för energi och miljö.

 

Leva off grid

Off grid betyder en självständig energi- och el försörjning med omtanke för vår miljö. Leva off grid innebär att man inte är ansluten till elnätet, för det krävs det att man producerar egen el och har någon form av energilagring. Vi förespråkar att man har ett hybridsystem som kombinerar sol- med vindenergi för att optimera produktionen av el dygnet runt, året om. Ett off grid system kombineras med batterier som lagrar energi från solceller och vindkraftverk.

 

 

Mikro- och mini grid lösning

Ett mikro- eller mini grid lösning innebär att flera hus eller byggnader är anslutna till ett och samma nät, ofta snarlikt ett off grid system, men man kan vara ansluten till ett elnät för att båda köpa och sälja egen el. Alla våra system är testade och validerade genom ”co-creation” med antingen universitet och/eller statliga instanser.

Prata teknologi, energilagring och eMobility med oss. Vi skräddarsyr en lösning som passar just dina energibehov