Dali Wooden Tower A MASTERPIECE IN YOUR GARDEN Dalifant Wooden Tower MAKES A STATEMENT Interested? ORDER ONE OF OUR SOLUTIONS TODAY

InnoVentum erbjuder två unika trätorn: Dali XII (12 m) och Dalifant XX (20 m)

Våra innovativa trätorn har utvecklats för att passa alla våra vindturbiner. Genom att ersätta konventionella ståltorn med moderna trätorn åstadkommer vi stora besparingar i koldioxidutsläpp.

InnoVentums trätorn är resultatet av utförlig utveckling och samarbete vid ledande universitet i Sverige och Frankrike i områden träteknologi och träkonstruktion. Fokus har varit att skapa estetiskt tilltalande utformningar som är enkla att transportera och resa.

Se produktbroschyr (detaljerad information) eller läs vidare för att lära mer!


Buller & Vibrationsdämpning

Timret som används för InnoVentums trätorn reducerar vibrationer som annars kan uppstå i ståltorn. Ett konventionellt ståltorn kan förstärka ljud genom självsvängning och den ihåliga konstruktionen. InnoVentums trätorn för Dali och Dalifant har inget sådant hålrum och segheten i trämaterialet säkerställer att ljud inte förstärks genom tornet till fundamentet.

wood absorbs noise and vibration thanks to its fibres

Hållfasthet

Våra trätorn har designats för en livslängd på minst 25 år, även i de tuffaste klimatförhållanden såsom marina miljöer och där vindar är uthålligt starka. Konstruktionen motstår vindbyar på 60 m/s - Klass I vindar enligt internationell standard IEC 61400-2. Dessa vindar klassas som orkanvindar.

Under perioden 2011-2015 har vi installerat ett flertal vindturbiner i hårt utsatta kustområden och ingen av installationerna har tagit betydande skada.


Wood & CO2

Trä har den unika egenskapen att binda och lagra CO2 och samtidigt reducera källor till koldioxidutsläpp.

Det finns två sätt att reducera CO2 i atmosfären:

  • reducera utsläpp eller “koldioxidkällor”
  • absorbera CO2 och lagra det - utöka “koldioxidsänkor”

Trä har den unika egenskapen att kunna göra båda. Varje kubikmeter trä sparar två ton CO2. Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial reducerar utsläpp av CO2 med i genomsnitt 1,1 ton. Tillsammans med de 0,9 ton CO2 som lagrats i träet får vi en total sparad mängd på 2 ton CO2.

carbon dioxide is absorbed by trees

Varför hugga ner träd?

managed versus unmanaged forests

Kontrollerade skogar absorberar koldioxid mer effektivt än skogar som lämnas att växa naturligt. Unga träd som växer snabbt binder mer CO2 än äldre träd som slutligen dör, ruttnar, och ger tillbaka den bundna koldioxiden till atmosfären. Koldioxid absorberat i trä som används industriellt kommer fortsätta vara bunden under hela livslängden av den resulterande träprodukten.

InnoVentum använder uteslutande trä som vuxit i hållbart kontrollerade skogar.


Våra trätorns koldioxidpåverkan

Dali XII

Användning trä* - 1.800 kg CO2
Användning stål**   52 kg CO2
CO2 balans - 1.748 kg CO2
 

Dalifant XX

Användning trä* - 7.890 kg CO2
Användning stål**   809 kg CO2
CO2 balans - 7.081 kg CO2
 

* 1 m3 trä som ersätter stål sparar 1 500 kg CO2 (inkl. transport och förädling av träet)

** 582 kg CO2 släpps ut per tillverkad ton stål (densitet 7 850 kg/m3)

Våra trätorn reducerar inbyggda koldioxidutsläpp för installationer av vindturbiner!


Dali XII: Modularitet, Installation & Fundament

Trätornet Dali XII erbjuder flera praktiska fördelar:

  • Enkel transport tack vare modulär design och minimerad förpackningsvolym.
  • Möjlighet att resa tornet utan att använda kran. En manuell eller elektrisk vinsch är tillräckligt för att installera tornet - perfekt för otillgängliga platser såsom öar och klippor.

I de flesta installation använder vi skruvfundament (för både Dali XII och Dalifant XX) vilket är ett mer miljövänligt alternativ till konventionellt betongfundament. Skruvfundament kräver ingen masshantering och erbjuder stora besparingar av både vatten och material. Om installationsplatsen är bergig är det möjligt att använda stålstavar som borras direkt i berggrunden. I de fall där betongfundament är oundvikligt erbjuder ett Dali XII trätorn en betongbesparing på 80% jämfört med ett rörformat ståltorn av samma höjd. Besparingen är en följd av att trätornet använder tre ben vilket ökar motståndskraft mot vridmoment skapat av kraftig vind.


 Installationsexempel


 Foton

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dali XII & Vindturbin med träblad

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dali XII Takmonterad Installation

Fotogalleri på Flickr (högupplösta nedladdningsbara foton): Dalifant XX Installation i Sweden


 Marknadsföringsmaterial

Intresserad?