ETT KONSTVERK I DIN TRÄDGÅRD Dali Wooden Tower FRI OFFERT

Trätorn

Dali XII (12 m) och Dalifant XX (20 m), unik och patenterad design

Trätorn från INNOVENTUM har utvecklats särskilt för att passa alla våra vindturbiner. Genom att ersätta konventionella ståltorn med moderna trätorn åstadkommer vi stora besparingar i koldioxidutsläpp.

INNOVENTUMs trätorn är resultatet av utförlig utveckling och samarbeten med ledande universitet i Sverige och Frankrike inom områdena träteknologi och träkonstruktion. Fokus har varit att skapa estetiskt tilltalande utformningar som är enkla att transportera och resa.


Trätorn dämpar buller och vibrationer

Timret som används för INNOVENTUMs trätorn reducerar vibrationer som annars kan uppstå i ståltorn. Ett konventionellt ståltorn kan förstärka ljud genom självsvängning och den ihåliga konstruktionen. INNOVENTUMs trätorn för Dali och Dalifant har inget sådant hålrum och segheten i trämaterialet säkerställer att ljud inte förstärks genom tornet till fundamentet.

trätorn

Trätornens Hållfasthet

trästruktur

Våra trätorn har designats för en livslängd på minst 25 år, även i de tuffaste klimatförhållandena såsom i marina miljöer och på platser där vindar är uthålligt starka. Konstruktionen motstår vindbyar på 60 m/s - Klass I vindar enligt internationell standard IEC 61400-2. Dessa vindar klassas som orkanvindar.

Under perioden 2011-2015 har vi installerat ett flertal vindturbiner i hårt utsatta kustområden och ingen av installationerna har tagit betydande skada.


Trä & CO2

Trä har den unika egenskapen att binda och lagra CO2 och samtidigt reducera källor till koldioxidutsläpp.

Det finns två sätt att reducera CO2 i atmosfären:

  • reducera utsläpp eller “koldioxidkällor”
  • absorbera CO2 och lagra det - utöka “koldioxidsänkor”

Trä har alltså den unika egenskapen att kunna göra båda. Varje kubikmeter trä sparar två ton CO2. Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial reducerar utsläpp av CO2 med i genomsnitt 1,1 ton. Tillsammans med de 0,9 ton CO2 som lagrats i träet får vi en total sparad mängd på 2 ton CO2.

carbon dioxide is absorbed by trees

Varför hugga ner träd?

managed versus unmanaged forests

Kontrollerade skogar absorberar koldioxid mer effektivt än skogar som lämnas att växa naturligt. Unga träd som växer snabbt binder mer CO2 än äldre träd som slutligen dör, ruttnar, och ger tillbaka den bundna koldioxiden till atmosfären. Koldioxid absorberat i trä som används industriellt kommer fortsätta att vara bunden i den färdiga träprodukten under hela dess livslängd.

INNOVENTUM använder uteslutande trä som vuxit i hållbart kontrollerade skogar.


Trätorn och koldioxidpåverkan

Dali XII

Användning trä* - 1.800 kg CO2
Användning stål**   52 kg CO2
CO2 balans - 1.748 kg CO2
 

Dalifant XX

Användning trä* - 7.890 kg CO2
Användning stål**   809 kg CO2
CO2 balans - 7.081 kg CO2
 

* 1 m3 trä som ersätter stål sparar 1 500 kg CO2 (inkl. transport och förädling av träet)

** 582 kg CO2 släpps ut per tillverkad ton stål (densitet 7 850 kg/m3)

Våra trästrukturer reducerar inbyggda koldioxidutsläpp för installationer av vindturbiner!

Är du intresserad av våra trätorn för vindkraftverk eller trästruktur för carport med solceller?


Dali XII: Modularitet, Installation & Fundament

Trätornet Dali XII erbjuder flera praktiska fördelar:

  • Enkel transport tack vare modulär design och minimerad förpackningsvolym.
  • Möjlighet att resa tornet utan att använda kran. En manuell eller elektrisk vinsch är tillräckligt för att installera tornet - perfekt för otillgängliga platser såsom öar och klippor.

I de flesta installation använder vi skruvfundament (för både Dali XII och Dalifant XX) vilket är ett mer miljövänligt alternativ till konventionellt betongfundament. Skruvfundament kräver ingen masshantering och erbjuder stora besparingar av både vatten och material. Om installationsplatsen är bergig är det möjligt att använda stålstavar som borras direkt i berggrunden. I de fall där betongfundament är oundvikligt erbjuder ett Dali XII trätorn en betongbesparing på 80% jämfört med ett rörformat ståltorn av samma höjd. Besparingen är en följd av att trätornet använder tre ben vilket ökar motståndskraft mot vridmoment skapat av kraftig vind.


 Installationsexempel

Hur kan vi hjälpa dig?