Trätorn

Trätorn passar alla våra vindturbiner

Innoventum grundades för att göra förnybar energi så hållbar som möjligt. Idén kom till vår grundare Dr. Sigvald Harryson när han installerade sin första vindturbin på en segelbåt vilket resulterade i att han blev självförsörjande på el. Om Sigvald kunde göra detta för båtar så bör man kunna göra samma sak för privatpersoner och företag. Nu var idén om Innoventum född. Men Sigvald ville också revolutionera tornen som används och göra det tillgängligt till alla.

Trätorn dämpar
buller och vibrationer

Vår resa började tillsammans med Dali XII som är det trefotade tornet som vi använder för Dali och hybriden Dali PowerTower. DALI XII utvecklades genom samarbete med Innoventum och ledande universitet inom träteknologi och träkonstruktion i Sverige och Frankrike. Därefter utvecklade vi Dalifant, Giraffen och vår Solar Carport.

Trätorn

Trätorn och många fördelar med limträ

I början så använde vi oss av solid trä men under de senaste åren har vi valt att använda oss av KL-trä/limträ. Genom att använda oss av limträ får vi många fördelar jämfört många andra byggmaterial:

Trätorn vindkraftverk

Genom vår innovativa design har vi på INNOVENTUM lyckats minska användningen av betong för våra fundament avseväärt jämfört med traditionella vindkraftverk. Vi har dessutom den unika möjligheten att använda skruvfundament som alternativ, vilket reducerar koldioxidutsläppen (CO2) med hela 85% jämfört med betongfundament. Denna miljövänliga approach bidrar till en betydande minskning av vårt klimatavtryck. Våra hållbara trätorn är designade för att hålla i minst 25 år, även under de mest krävande klimatförhållandena, som i marina områden och på platser med konstant starka vindar. De klarar av vindbyar upp till 60 m/s, vilket motsvarar Klass I vindar enligt internationell standard IEC 61400-2, och klassificeras som orkanvindar. Flera av våra vindturbiner, installerade i utsatta kustområden, har stått emot dessa extrema förhållanden och fungerar fortfarande felfritt. Modernt skogsbruk bidrar till en mer koldioxidneutral miljö jämfört med naturligt växande skogar, eftersom träden inte genomgår sin fulla naturliga livscykel med förmultning. I förmultningsprocessen frigörs nämligen all lagrad koldioxid tillbaka till atmosfären. Genom kontrollerad avverkning bevaras koldioxiden i träprodukten, vilket bidrar till att minska utsläppen. INNOVENTUM använder endast trä från hållbart skogsbruk, vilket innebär att vi aktivt bidrar till att bevara naturens balans. Trä som byggmaterial har den unika förmågan att både lagra och spara koldioxid. Genom att använda trä istället för andra byggmaterial kan utsläppen av koldioxid minska med ungefär 1,1 ton per kubikmeter. Samtidigt lagras ytterligare 0,9 ton koldioxid i träet under dess tillväxtfas. Detta innebär att varje kubikmeter trä effektivt kan reducera sammanlagt två ton koldioxid, vilket gör trä till ett både hållbart och klimatsmart val för våra vindturbiners konstruktion.

Trätorn och koldioxidpåverkan

Dali XII

Dalifant XX

Användning trä*
- 1.800 kg CO2
Användning stål**
52 kg CO2
CO2 balans
- 1.748 kg CO2
Användning trä*
- 7.890 kg CO2
Användning stål**
809 kg CO2
CO2 balans
- 7.081 kg CO2
* 1 m3 trä som ersätter stål sparar 1 500 kg CO2 (inkl. transport och förädling av träet) ** 582 kg CO2 släpps ut per tillverkad ton stål (densitet 7 850 kg/m3)
Innoventum