Vilka elmätare finns det?

with Inga kommentarer
Ända sedan de gröna elcertifikaten infördes i maj 2003 har det varit fördelaktigt att installera en timmätare som mäter den totala produktionen av el från vindkraftverket och få betalt för den totala volymen elcertifikat. Dessutom behövs en köp-mätare och en sälj-mätare eftersom det är olika pris per kWh om du köper eller säljer. Förslaget om nettomätning och kvittning tar fasta på just denna skillnad i köp/säljpris. Om förslaget om nettomätning och kvittning går igenom så skulle man på månads- eller årsbasis kunna kvitta förbrukningen mot överskottselen som har exporterats ut på elnätet. Från ägarens perspektiv är en kvittning på årsbasis den mest attraktiva lösningen och också den lösning som ger minst administration. Men, vi är inte där ännu, energi- och momskattereglerna tillåter ännu inte kvittning trots att det finns bolag som på frivillig väg redan tillämpar kvittning och har så gjort i flera år.