Vilka räknas som små vindkraftverk?

with Inga kommentarer

Det finns olika definitioner men i Sverige har vi gränsen 63 A säkring vilket motsvara ca
43 kW maximal uteffekt mot lågspänningsnätet. Internationellt finns även gränsen 100 kW som
är den gräns som gäller för rapporteringen till IEA Wind.