ETT KONSTVERK I DIN TRÄDGÅRD

VIND

FRI OFFERT

 

Vindenergi

 

Investera i vindenergi och var med i transformationen till en hållbar framtid (förutom att sänka dina elkostnader förstås). 

INNOVENTUM är en producent av småskalig vindkraft, vindkraftverk för villor, jordbruk och företag. Vi erbjuder vindenergi från patenterade gårdsverk med märkeffekt 3-11 kW. Småskaliga vindturbiner installeras på trätorn som är 12- respektive 20 meter höga. Kontakta oss för en kostnadsfri offer, tillsammans skräddarsyr vi din självständiga energiförsörjning. Dessutom hjälper vi dig hela vägen från bygglov till installation. 

Småskalig vindkraft

Småskalig vindkraft tämjer vinden för att sedan använda vindenergin i syfte om att underlätta livet genom en självständig produktion av el. INNOVENTUM uppfinner och patenterar produkter som genom vind producerar förnybar energi. Vi jobbar ständigt för att hitta lösningar så att du kan få ut det mesta av din småskalig vindkraft som även är snällt mot vår miljö. INNOVENTUM har vunnit finna priser för våra uppfinningar, både som leverantör av småskaliga vindkraftverk för villor, jordbruk och företag och innovatör av prisbelönta hybridsystem.

 

Småskaliga vindkraftverk år 1887

Det första småskaliga vindkraftverket som byggdes för att producera el från vindkraft byggdes år 1887 i Skottland. Småskaliga vindkraftverk fungerar genom att vinden får turbinblad att rotera, dessa rotorblad är kopplade till en generator som generar ström när den snurrar. Men hur och framför allt, när började människan använda vindenergi? Människan har tämjt vinden och använt vindkraft sedan urminnes tider. Genom vindens kraft har människan rest över de 7 haven med segelbåtar, använt väderkvarnar för att effektivisera jordbruket, pumpa vatten eller driva sågverk. 

 

DALIFANT
Årlig elproduktion* 38 000 kWh
Höjd 20 m
Rotordiameter 13 m

*Årlig elproduktion antar medelvind 6 m/s.

DALI
Årlig elproduktion* 7 800 kWh
Höjd 12 m
Rotordiameter 3 m

 

En klok investering

Vindkraft är en av de främsta förnybara energikällorna som finns, då vinden nästan alltid blåser. Detta gör vindkraft, framför allt småskalig vindkraft för mikroproduktion, till en optimal investering för att förse ett hem, en gård eller ett företag med förnybar energi året om.

När man pratar om mikroproduktion av förnybar energi och mer specifikt när det kommer till vindkraft finns det många namn som används. Ett vindkraftverk på upp till 50 kW kan kallas för ett gårdsverk, ett miniverk, småskaligt vindkraftverk eller ett vindkraftverk för villor.

 

 

 

Småskaliga vindkraftverk är en klok investering för dig med villa, gård, ekologiska bondgårdar, stuga utan nätanslutning, eller dig som är involverad i kommunala energi- och miljöprojekt eller företag.

Småskaliga vindkraftverk på trätorn

INNOVENTUMs småskaliga vindkraftverk installeras på patenterade trätorn. DALI XII är tornet som är grunden för DALI och har med sin trebenta design möjligheten att förse alla med förnybar energi. Genom den patenterade designen är DALI enkelt att både transportera då den får plats på en pall 1x1x2 meter och kan båda höjas och sänkas utan kran.

DALIFANT är den största småskaliga vindkraftverk för villor, gårdar och företag som INNOVENTUM har att erbjuda. På ett åtta benat trätorn sitter en 11 kW vindturbin med 2 turbinblad som har en diameter på 13 meter.