Vindkraft

Vindkraft räknas som en av de mest framträdande källorna till förnybar energi, mycket på grund av vindens närmast ständiga närvaro. Denna egenskap gör vindenergi, särskilt i form av småskaliga vindkraftverk för mikroproduktion, till ett utmärkt val.

Investera i vindenergi. Var med i transformationen till en hållbar framtid

(förutom att sänka dina elkostnader förstås).

DALI är ett perfekt energisystem för villa, gård och företag. Produkten är designad för maximal energiproduktion från vind. Turbinen installeras på ett design- och patentskyddat 12 meter högt DALI XII trätorn.

DALIFANT ett gårdsverk som producerar el till hus, gårdar och företag. Den unika konstruktionen består av ett trätorn på 20 meter och en turbin på 11 kW med en stor svepyta.

Vindkraft är en klok investering.

Vindkraft är en av de främsta förnybara energikällorna som finns, då vinden nästan alltid blåser. Detta gör småskalig vindkraft för mikroproduktion till en optimal investering för att förse ett hem, en gård eller ett företag med förnybar energi året om.

Solkraft

Solenergilösningar både på marken och på taket.
IMG_3776
Vi installerar solkraftslösningar både på marken och på tak. Vi kan leverera traditionella kiselbaserade solcellspaneler eller moderna tunnfilms-alternativ efter önskemål. Det är också möjligt att välja antingen strängväxelriktare eller moderna system som optimerar produktionen av solenergi på modulnivå för maximal prestanda.

Hybridlösningar

Kombinera sol- och vindkraft i någon av våra prisbelönta hybridsystem
Giraffe-VH
INNOVENTUM har utvecklat två hybridsystem som producerar förnybar energi från både sol och vind.

Småskalig
vindkraftverk hemma

En förnybar energikälla som har blivit alltmer populär. Detta är särskilt sant för småskalig vindkraftverk, eller vindturbiner, som kan installeras direkt på bostadsfastigheter. 

Vindkraftverk

Vindkraftverk fungerar genom att omvandla vindens kinetiska energi till elektrisk energi. Vindturbinens blad roterar när vinden blåser, vilket driver en generator som skapar elektricitet. Denna elektricitet kan sedan användas direkt i hushållet eller lagras i batterier för senare användning.

Småskaligt?

Småskalig vindkraft innebär användningen av mindre vindturbiner som kan installeras direkt på en bostadsfastighet. Dessa turbiner kan ha en kapacitet på några hundra watt till flera kilowatt, beroende på storleken och vindförhållandena på platsen. Sverige har utmärkta förhållanden för vindkraft, med en genomsnittlig vindhastighet på 5-7 m/s. Vindkraften har vuxit snabbt i Sverige sedan 2006, och vid utgången av 2022 fanns det 5 164 större vindkraftverk i landet.

Vindturbin hemma

Att ha en vindturbin hemma kan vara ett utmärkt sätt att producera egen förnybar energi. Men det finns några saker du bör tänka på innan du investerar i en hemma-vindturbin.

Placering av vindturbinen

För att en vindturbin ska fungera effektivt behöver den placeras på en plats där det finns tillräckligt med vind. Vinden är ojämnt fördelad över landet och över året, och påverkas av hinder som träd och byggnader. Därför passar små vindkraftverk bäst om man bor i öppna landskap, i åkerlandskap, på fjället eller vid havet. Medelvindhastigheten på höjden där vindturbinen sitter bör helst vara runt 5 m/s eller mer.

Tekniska specifikationer

Det finns många olika typer av vindturbiner att välja mellan, och det är viktigt att välja en som passar dina specifika behov och förhållanden. Några av de viktigaste tekniska specifikationerna att tänka på inkluderar turbinens kapacitet (mätt i watt eller kilowatt), rotordiametern, navhöjden och ljudnivån.

Ekonomiska överväganden

Att installera en vindturbin hemma kan vara en stor investering. Men det finns flera ekonomiska fördelar som kan hjälpa till att motivera kostnaden. För det första kan du spara pengar på din elräkning genom att producera din egen el. För det andra kan du dra nytta av skattelättnader och bidrag för förnybar energi. Slutligen kan du även sälja överskottsel till elnätet, vilket kan ge ytterligare inkomster.

Innoventum