DALI

Dali vindturbin på trätorn

Dali är ett perfekt energisystem för villa, gård och företag. Produkten är designad för maximal energiproduktion från vind. Turbinen installeras på ett design- och patentskyddat 12 meter högt Dali XII trätorn.

Du får grön energi inom många användningsområden. Våra kunder har installerat Dali för att driva vattenpumpar, få värme, belysning eller el till annan elektrisk utrustning. Installationen kan anslutas till det befintliga elnätet eller användas fristående som ett eget off grid system kombinerat med batterier för energilagring. Du producerar egen grön energi där det inte finns några andra alternativ eller för att ersätta en dieselgenerator

Sänk dina elkostnader genom att producera egen el

Vindkraftslösning för maximal energi

Gårdsverket Dali är en vindkraftslösning är utformad för att ge maximal energi vid en given rotordiameter. Turbinen installeras på vårt egenutvecklade trätorn DALI XII som är ett 12 meter högt trätorn.

Dali är en lösning som är lämplig för många olika applikationer. Så som att förse en sommarstuga eller ett hus med egenproducerad förnybar energi, ersätta en diesel generator eller för att ladda batterier (antingen genom AC-koppling eller direkt laddning med 48V DC). Turbinen fungerar både som nätansluten eller i ett fristående system som inte är kopplade till det nationella elnätet.
Den största fördelen med ett gårdsverk är att den producerar energi när solceller inte gör det, så som under nätter eller under vinterhalvåret. Det är som mest fördelaktigt att äga en vindkraftverk för småskalig energiproduktion under vintern då det blåser mer, elen är generellt dyrare att köpa från nätet och solceller producerar väldigt lite. En investering i ett vindkraftverk möjligör till energiproduktion under dygnets alla 24 timmar.

Generatorer och turbinblad

De turbiner som sitter på Dali har alla en permanentmagnet generator med många poler fär att sänka den nominella hastigheten till 250 varv per minut. Denna säkning av rotorhastigheten, antingen via helikopterläge som gör att turbinen ändrar rotationsvinkel för att minska mängden vind på turbinbladen eller passiv justering av turbinbladens vinkel, reglerar både varvtal samt effektuttaget undertiden som det minskar ljudnivåerna från turbinen. Beroende på modell så möjligör detta låga startvindshastighet på mellan 2.5 – 3 m/s.
Turbinbladen tillverkas med RTM light teknik som står för Resin Transfer Moulding vilket innnebär att man använder glasfiber och polyesterhartser. Detta ger lätta blad med lång hållbarhet. En av de främsta fördelarna med att använda denna teknik när man tillverkar turbinblad är att vikten blir hälften av vad traditionella blad väger men trots det en väldigt hög hållbarhet.

Hållbarhet och prestanda

Dali är designad för att hålla i minst 25 år, även under extrema väderförhållanden som vid havet eller vid väldigt höga vindhastigheter. Beroende på teknik och turbin kan turbinen fingera i vindbyar upp till 60 m/s vilket motsvarar 216 km/h vilket motsvarar orkanstyrka enligt ICE 61400-2 standard samt de mekansiska påfrestningar som kommer från långvariga höga vindar med medelvindshatighet på 9 m/s. Turbinerna har dessutom ett vattentät kåpa som garanterar att det är vattentät samt att rostfria komponenter används. Trätornet DALI XII är utformat för att klara av både kustnära installationer men även extrema vindförhållanden. Alla metallkomponenter har belagts med en skyddslack för att maximera hållbarheten utomhus. Ett trätorn gör sig också mer lämpligt än en stålkonstruktion vid havsnära installationer eftersom att träet inte är lika känsligt för korrosion på grund av fukt.

Certifierade vindturbiner

DALI är certifierad enligt alla ledande certifieringssystem (vilket godkänner turbinen för alla existerande förmåner och finansiella stöd): Microgeneration Certification Scheme (MCS) i Storbritannien AWEA Certifiering i USA Klass NK Certifiering i Japan

Vill du se en av våra installationer?

Låt oss veta vilken stad du bor i och din mejladress så skickar vi adressuppgifter till en referensinstallation nära dig.
Innoventum