Småskalig vindkraft

Dalifant

Dalifant gårdsverk för småskalig vindkraft med trätorn

Dalifant ett gårdsverk som producerar el till hus, gårdar och företag. Den unika konstruktionen består av ett trätorn på 20 meter och en turbin på 11 kW med en stor svepyta på 133m2 . Denna kombination ger hög produktion av vindenergi och tack vare träet absorberas vibrationer och ljud från vindkraftverket. Energiproduktionen hos småskalig vindkraft som Dalifant motsvarar 60 kvadratmeter solceller, med fördelen att ett gårdsverk producerar dygnet runt, året om.

Vill du också bli självförsöjande med egenproducerad och förnybar energi från vind?

"Man får en sådan kraft bara av att se vindkraftverket - och vilken kraft man får ner i nätet!"
- Gustav Mandelmann

2ofus

Gustav och Marie Mandelmann är otroligt nöjda med deras Dalifant, vilket framgår tydligt i detta inslag som sändes på TV4. Sedan 2015 har vindkraftverket, tillsammans med solcellerna på deras tak, skapat en fantastisk mängd ren och hållbar el. På denna sidan kan du se den totala energiproduktionen i realtid.

Om du vill besöka eller läsa mer om Mandelmanns Trädgårdar och deras verksamhet kan du besöka deras webbsida.

Vill du ha en offert på en Dalifant? Klicka här.


Pålitlighet & Säkerhet

Vindturbin på vår Dalifant har genomgått utförliga internationella testprogram för att säkerställa kvalitet och säkerhet. Den har godkänts för Storbritanniens Microgeneration Certfication Scheme (MCS), har testats rigoröst i USA, och har dansk HBO-certifiering.

Vindturbinen har 3 olika säkerhetssystem som skyddar vid extrema vindförhållanden 

Resurseffektivitet

En komplett vindkraftverk Dalifant inklusive skruvfundament i återvunnet stål väger fyra ton och producerar 38 000 kWh per år vid medelvind på 6 m/s.

Ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW väger 2 565 ton inklusive ett betongfundament på 1 250 ton. Detta fundament går inte att återvinna utan kommer att ligga kvar i marken i minst 100 000 år. Ett sådant vindkraftverk producerar 4 900 000 kWh per år vid samma genomsnittliga vindstyrka.

Jämfört med de resurser som går åt för DALIFANT småskaligt vindkraftverk, blir resurseffektiviteten 1,9 kWh per kilo material.

Gårdsverket DALIFANTs resurseffektivitet är alltså 9,5 kWh/kilo material. Därmed är DALIFANT fem gånger mer resurseffektiv än ett vanligt storskaligt vindkraftverk på 3 MW.

Gårdsverkets prestanda

Vår Dalifant är en av de effektivaste vindturbinerna för småskalig vindkraftverk i sin storleksklass. För att generatorn skall producera energi måste först vindens kinetiska energi fångas av rotorbladen. Längre motorblad ger större svepyta och därmed ökar energiproduktionen.

Vindturbin har en svepyta på 133 m² som är dubbelt så stor som konkurrerande turbiner i samma generatorstorlek (10 – 11 kW). Den större svepytan möjliggör en vindenergi-produktion som är jämförbar med större generatorer: 38 000 kWh/år vid medelvind 6 m/s. Gårdsverket är optimerad för de vindförhållanden som råder på 20 meters höjd.

Vill du se en av våra installationer?

Låt oss veta vilken stad du bor i och din mejladress så skickar vi adressuppgifter till en referensinstallation nära dig.

Vindenergi i realtid

Vår Dalifant kan kombineras med solpaneler. Nedan kan du se energiproduktionen från det småskaliga vindkraftverket i realtid från en installation i Skåne. Vid den här installationen har solpanelernas energiproduktion(17 kW) registrerats sedan 1 maj 2015, medan DALIFANTENs energiproduktion (11 kW) har registrerats sedan 1 september 2015.

Innoventum